Skip to footerSkip to content

Zzp in de zorg: gedwongen terugkeer in dienstverband?

Zzp in de zorg: gedwongen terugkeer in dienstverband - header image

Als zzp’er in de zorg vraag je je misschien af: word ik gedwongen om terug te keren naar een vast dienstverband? Het ministerie heeft aangekondigd een aantal maatregelen te nemen. Met als doel: de verschillen tussen zelfstandigen en werknemers in loondienst verkleinen. Deze maatregelen hebben invloed op jou als zzp’er. In deze blog bespreken we wat elke maatregel voor jou betekent.

Maatregelen voor zzp’ers in de zorg: de achtste voortgangsbrief

De maatregelen werden in december 2022 aangekondigd* in de achtste voortgangsbrief (bron: Rijksoverheid). Het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid deelde hierin de plannen met betrekking tot zelfstandigen en regelgeving rondom hun werk. Het ministerie wil de balans herstellentussen zzp’ers en werknemers in loondienst. Met als doel: werken als zelfstandige toekomstbestendiger maken.

Om dit te bereiken, richt het kabinet zich op:

    Het creëren van een gelijker speelveld tussen contractvormen

    Het verduidelijken van de regels voor de beoordeling van de arbeidsrelatie

    Het verbeteren van de handhaving met betrekking tot schijnzelfstandigheid

Meer weten over deze brief, wat de maatregelen precies inhouden en waarom het kabinet deze maatregelen wil nemen? Lees onze blog over de toekomst van zzp in de zorg.

*Goed om te weten: het gaat hier enkel om aangekondigde plannen. De maatregelen zijn nog niet van kracht. Het kabinet is van plan om begin 2024 een voorstel in te dienen bij de kamer, om de wetgeving op 1 januari 2025 te publiceren.

Leiden de maatregelen tot een gedwongen terugkeer in dienstverband voor zzp’ers in de zorg?

Of dit het geval is, hangt vooral af van twee maatregelen:

1. Het creëren van een gelijker speelveld tussen contractvormen

Het kabinet wil op verschillende manieren een gelijker speelveld creëren. Ten eerste: door fiscale voordelen voor zzp’ers te verminderen. Zo wordt de zelfstandigenaftrek behoorlijk verlaagd. In 2022 was dit €6.310, in 2027 zal dit slechts €900 zijn. Als zzp’er is het dus belangrijk om rekening te houden met steeds minder zelfstandigenaftrek.

Ten tweede: het kabinet verkent het verplichten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Dit zou betekenen dat je hiervoor verplicht een premie moet betalen.

De maatregel om het speelveld gelijk te trekken heeft dus gevolgen voor je portemonnee. Als financieel niet haalbaar is, zouden de maatregelen een gedwongen terugkeer in dienstverband kunnen betekenen.

2. Verbetering van handhaving met betrekking tot schijnzelfstandigheid

Schijnzelfstandigheid komt vaak voor in de zorg. Als je schijnzelfstandig bent, lijkt het alsof je als zzp’er in de zorg werkt. Maar eigenlijk zou je als werknemer in loondienst moeten worden bestempeld.

Dit is niet toegestaan, alleen er werd ook niet op gehandhaafd. Maar daar komt nu verandering in. Twijfel je of je een schijnzelfstandige zzp’er in zorg bent? Lees meer over zzp in de zorg en schijnzelfstandigheid.

Werk je nu als schijnzelfstandige? Dan kunnen de maatregelen je dwingen om terug te keren naar een dienstverband. Of om voor het eerst in dienstverband te werken, als je altijd als zzp’er in de zorg hebt gewerkt.

Meer weten?

Ontvang updates over zzp in de zorg, interessante carrièrekansen en meer.