Skip to footerSkip to content

Wat doet een maatschappelijk werker?

Wat doet een maatschappelijk werker? - Header image

Een maatschappelijk werker speelt een belangrijke rol bij het helpen van mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn gekomen. In deze blog lees je wat een maatschappelijk werker allemaal doet en welke vaardigheden nodig zijn om deze functie goed uit te kunnen voeren. Tot slot kijken we naar salarissen en carrièremogelijkheden voor maatschappelijk werkers.

Wat is een maatschappelijk werker?

Een maatschappelijk werker wordt soms een sociaal werker genoemd, en dat heeft een goede reden. In deze functie ondersteun je mensen die in hun dagelijks leven tegen problemen aanlopen. Deze problemen kunnen diverse oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan relatieproblemen, eenzaamheid, geldproblemen of een verslaving. Een maatschappelijk werker helpt cliënten om inzicht te krijgen in de aard van de problemen, leert hen hoe ze ermee kunnen omgaan en ondersteunt ze bij het vinden van een oplossing.

Wat doet een maatschappelijk werker?

Een maatschappelijk werker ondersteunt mensen die problemen hebben die hen belemmeren in hun dagelijks leven of werksituatie. Als maatschappelijk werker heb je te maken met diverse cliënten die allerlei problemen kunnen hebben. Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door een gebeurtenis, zoals een traumatische ervaring, maar kunnen ook gerelateerd zijn aan de psychische gezondheid of het gevolg zijn van opvoedingsproblemen op jongere leeftijd.

Je biedt een luisterend oor voor je cliënten en staat ze bij om structuur te krijgen in hun thuissituatie. Daarnaast help je ze om inzicht te krijgen in hun problemen, leer je ze hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan en denk je mee met het vinden van een oplossing. Wat die oplossing precies inhoudt hangt af van het soort probleem waarmee je te maken hebt. Soms bied je bijvoorbeeld praktische hulp om geldzaken op orde te krijgen of om regelingen te treffen met schuldeisers. Of je helpt cliënten bij het aanvragen van bepaalde voorzieningen bij de gemeente.

Vaardigheden van een maatschappelijk werker

Als je maatschappelijk werk doet, heb je te maken met cliënten met een heel diverse achtergrond of problematiek: verslaafden, gehandicapten, vluchtelingen of eenzame ouderen, om maar een paar voorbeelden te noemen. Samen met andere professionals in het sociaal werk help je je cliënten zo goed mogelijk om hun leven weer op de rit te krijgen. Het is in de eerste plaats belangrijk dat je een goede luisteraar bent en over sterke sociale vaardigheden beschikt.

Daarnaast zijn er een aantal andere competenties die goed van pas komen in je werk. Zo is het belangrijk dat je:

  integer bent

  een goed analytisch vermogen hebt

  oplossingsgericht denkt

  goede communicatieve vaardigheden hebt, zowel mondeling als schriftelijk

  beschikt over een goed inlevingsvermogen

  cliënten inspireert en kunt aanzetten tot actie

  flexibel bent: je kunt goed schakelen als een plan niet gaat zoals gehoopt

  maatschappelijk betrokken bent: je weet precies bij welke instantie je terechtkunt om jouw cliënt de nodige hulp te bieden

De opsomming hierboven bevat vooral algemene eigenschappen die voor een maatschappelijk werker van belang zijn. Afhankelijk van het soort maatschappelijk werk dat je doet, bijvoorbeeld op het gebied van financiën of ouderenzorg, kunnen andere, aanvullende competenties van belang zijn. Het beroepscompetentieprofiel geeft je een goed inzicht in de werkzaamheden binnen de verschillende leefgebieden waarin je als maatschappelijk werker actief kunt zijn.

Werkomgeving maatschappelijk werker

Afhankelijk van je opleiding, specialisatie en interesses kun je als maatschappelijk werker in allerlei werkomgevingen terechtkomen. Er zijn veel verschillende organisaties waar je zou kunnen werken, we noemen een aantal voorbeelden:

Schoolmaatschappelijk werk

Als je schoolmaatschappelijk werk doet, dan help je kinderen en scholen bij het vroegtijdig signaleren van problemen en beantwoord je opvoedkundige vragen van ouders. Je werkt deels op kantoor, deels op school en legt soms huisbezoeken af.

Geestelijke gezondheidszorg

Een maatschappelijk werker in de geestelijke gezondheidszorg werkt vaak in een instelling waar ze hulp bieden aan cliënten met psychische problemen, zoals een verslavingskliniek of een psychiatrisch ziekenhuis.

Begeleiding van vluchtelingen

Je kunt ook gaan werken met vluchtelingen. Binnen deze sector is een maatschappelijk werker nodig om te kunnen helpen bij diverse vraagstukken en problemen. Denk hierbij aan huisvesting, medische zorg, het vinden van een baan of het verwerken van trauma's.

Dit zijn slechts drie voorbeelden, maar er zijn nog meer werkgebieden binnen het werkveld van maatschappelijk werk. Bij het maken van je beroepskeuze is het handig om voor jezelf te bepalen met welke doelgroep(en) je graag wilt werken. Hoe je werkplek er precies uitziet hangt namelijk sterk af van de doelgroep waar je mee werkt.

Carrièremogelijkheden voor een maatschappelijk werker

Het feit dat maatschappelijk werkers binnen veel verschillende organisaties werkzaam kunnen zijn, betekent dat er ruime doorgroeimogelijkheden zijn. Je kunt bijvoorbeeld teamleider worden, je verder specialiseren binnen een bepaald vakgebied of je kunt voor de klas gaan staan om toekomstige sociaal werkers op te leiden.

Als je je wilt doorontwikkelen is het belangrijk om voor jezelf te bepalen wat de mogelijkheden zijn en welke stappen je kunt zetten om je doel te bereiken.

Salaris en voordelen maatschappelijk werker

Het startsalaris van een maatschappelijk werker ligt rond de € 3.000,- en loopt op tot maximaal € 4.830,- bruto per maand. Het exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, werkervaring en vaardigheden.

Een sociaal werker valt in veel gevallen onder de cao Sociaal Werk, maar de daadwerkelijke cao waar je onder valt kan afwijken, afhankelijk van welke cao je werkgever hanteert.

Naast het salaris zijn er voor maatschappelijk werkers vaak goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding, pensioenopbouw en verlofdagen. Werk je volgens de cao Sociaal Werk? Dan ontvang je daarnaast ook een eindejaarstoeslag en een onregelmatigheidstoeslag als je 's avonds of in het weekend werkt.

In veel gevallen is er budget beschikbaar om je te blijven ontwikkelen in je vakgebied. Dit kan zijn in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) of loopbaanbudget (LBB).

Conclusie

Het beroep maatschappelijk werker is ontzettend veelzijdig, want je hebt te maken met allerlei cliënten met uiteenlopende problemen. Er zijn veel verschillende werkomgevingen waar je je talenten kunt inzetten om mensen te helpen. Als maatschappelijk werker verdien je een goed salaris, zijn er gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden en volop mogelijkheden om je te ontwikkelen! En na het lezen van deze blog weet je precies wat het werk van een maatschappelijk werker inhoudt.

Ben je enthousiast geworden en zie je het helemaal zitten om maatschappelijk werker te worden? Ben je reeds in het bezit van de nodige diploma's? Neem dan contact op met Maandag® om te kijken of we een match zijn!

Aan de slag als maatschappelijk werker bij Maandag®

Bekijk onze vacatures maatschappelijk werker

Meer weten?

Wil jij meer weten over een functie als maatschappelijk werker bij Maandag®? Lees dan ook onze andere blogs: