Skip to footerSkip to content
In het nieuws

Maandag® Managed Services helpt Drentse overheden schaarse expertise te vinden

Aanbesteding Maandag Drenthe 2022

Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen van overheden specialistische kennis die zij zelf niet altijd in huis hebben. Inhuren is dan het devies. Maar op de krappe arbeidsmarkt is schaarse expertise moeilijk te vinden. Provincie Drenthe, Prolander en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) vertrouwen het inhuurproces de komende jaren daarom aan Maandag® Managed Services toe. 

Provincie Drenthe staat de komende jaren voor een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven. Klimaatdoelstellingen, de woningopgave en het stikstofbeleid staan ook in Drenthe hoog op de agenda. Het zijn dossiers die om specialistische kennis vragen. Bijvoorbeeld van een geoloog, hydroloog of ecoloog. “Zelf hebben we die expertises niet altijd in voldoende mate in huis. We zochten daarom een partij die ons kan ondersteunen en ontzorgen op het gebied van inhuur”, vertelt Monique Feenstra, contractmanager bij Provincie Drenthe. 

Schakel die de inhuurmarkt ontsluit

Omdat Provincie Drenthe veel samenwerkt met Prolander (uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied in de provincies Drenthe en Groningen) en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD), kozen de drie overheden voor een gezamenlijke aanbesteding voor het sluiten van één raamovereenkomst met een dienstverlener die optreedt als Managed Service Provider (MSP) of broker. Dit is een dienstverlener die als schakel tussen de aanbestedende partij(en) en de leveranciers van flexibele arbeidskrachten functioneert. De MSP coördineert het inhuurproces en ontsluit voor de aanbestedende dienst de inhuurmarkt. Dit alles binnen de grenzen van de Aanbestedingswet.

“Binnen de aanbesteding bood Maandag® Managed Services de beste prijs-kwaliteitverhouding”, vertelt Charly van Schaik, inkoper en contractmanager bij de RUD. “Wij hopen dat de samenwerking continuïteit en ontzorging voor onze inhuur oplevert. Via het uitgebreide netwerk van Maandag® Managed Services staat er altijd een buffer aan professionals klaar. Zodat wij snel geholpen worden wanneer wij een vraag hebben.” Monique: “Ik zie de samenwerking voor de komende vier jaar als een partnership. Maandag® Managed Services is nu een verlengstuk van onze organisatie op het gebied van technische, specialistische inhuur.”

Oplossingen volgens aanbestedingsregels 

Erwin Bartelds, assistent-teammanager Mens & Ontwikkeling bij Prolander, vult aan: “Ons werk bestaat uit grondtransacties, advisering over subsidiemogelijkheden, ruimtelijk ontwerp en daadwerkelijke inrichting van een gebied. Van ontwerp tot realisatie. De specialisten die dat werk doen, zijn heel schaars en niet standaard bij een uitzendbureau te vinden.  Vaak kennen we ze wel binnen ons eigen netwerk. De samenwerking met Maandag® Managed Services biedt ons de mogelijkheid om hen op een rechtmatige manier in te huren, met inachtneming van de aanbestedingsregels.”

Monique (Provincie Drenthe): “Er bestaan veel regels rondom flexibele inhuur van personeel. Die zijn vaak complex. Onze samenwerking met Maandag® Managed Services borgt de rechtmatigheid van onze inhuur. Dit contract biedt ons alle ruimte en flexibiliteit om binnen de geldende aanbestedingsregels in onze inhuurbehoefte te voorzien Wij kunnen bijvoorbeeld ook kandidaten vanuit ons eigen netwerk aandragen bij Maandag® Managed Services.”  

Professionals kunnen hun werk afmaken

Een ander belangrijk voordeel is dat de drie overheidsorganisaties hun ingehuurde specialisten nu ook op langere termijn aan zich kunnen binden. “Deze experts worden vaak ingezet voor langdurige projecten”, vertelt Margot de Heer, new business manager bij Maandag® Managed Services. “Op het moment dat de provincie Drenthe, Prolander en de RUD een nieuwe raamovereenkomst bij andere leveranciers moeten aanbesteden, zouden zij alweer afscheid moeten nemen van hun professionals die nog niet klaar zijn met hun opdracht. Als broker kunnen wij de huidige leveranciers contracteren, waarbij de huidige inhuur op rechtmatige wijze blijft bestaan. De professionals kunnen hun werk afmaken. De huidige inhuur komt dus niet in gevaar én wij kunnen tegelijk ook nieuwe leveranciers aanhaken om in de toekomstige vraag naar inhuur te voorzien.”   

99,6 procent van de vacatures ingevuld

Maandag Managed Services is diepgeworteld binnen het publieke domein, onze kennis en ervaring reikt verder dan enkel de rol van broker of MSP constateert Erwin Frölich, Directeur Maandag® Managed Services. “Wij zijn in staat om binnen deze schaarse nichemarkt de juiste capaciteit te leveren. Dit doen we door slim en effectief leveranciersmanagement. In Limburg hebben we al bewezen dat we in staat zijn om overheden totaal te ontzorgen, Voor de 34 decentrale overheden van het samenwerkingsverband IGOM lukt het ons om 99,6 procent van alle vacatures in te vullen.”

Meer weten over werken met Maandag® Managed Services? Bekijk de mogelijkheden op www.maandag.nl/opdrachtgevers/maandag-managed-services.