Skip to footerSkip to content
Zin in Maandag®

'Een invaller is een superheld'

Emin

De inval-leerkrachten van Maandag® helpen met hun frisse energie het onderwijs draaiende te houden. Zoals Emin Kececi, die Engels geeft op het mbo en vmbo. “Het is mijn missie om leerlingen over de streep te trekken”.

Als klein jongetje al droomde Emin er van om later leraar te worden. “Ik ben in Nederland geboren, maar van mijn zevende tot mijn elfde woonden we in Turkije. Daar zat ik op school, iedereen in blauw uniform met een wit kraagje: we waren allemaal gelijk. We moesten beloven dat we onze docenten en medeleerlingen zouden eren. Dat deden we bij een tekst met de woorden Teachers are the one and only people who save nations: het zijn niet de wereldleiders die voor een betere wereld zorgen, maar de leraren. Toen ik dat las, wilde ik leraar worden. Mijn medeleerlingen wilden superhelden worden, maar ik wilde voor die betere wereld zorgen.” 

Taalachterstand

Op zijn twaalfde keerde Emin met zijn ouders terug naar Nederland. “De Nederlandse taal was ik na al die jaren verleerd, ik had een taalachterstand opgelopen. Ik wilde nog steeds leraar worden, maar die taalachterstand was een barrière. Ik kreeg een vmbo-advies, terwijl ik havo nodig had. Mijn ouders zagen mijn enthousiasme en ondersteunden me. Het vakantiegeld werd drie jaar lang opzij gezet zodat ik naar een privéschool kon gaan. Daar heb ik in één jaar mijn havodiploma gehaald. Ik ben mijn ouders hier nog steeds dankbaar voor. Omdat zij mij over die drempel hebben geholpen, zie ik het nu als mijn missie om voor mijn leerlingen hetzelfde te doen.”  

Leerkracht van het jaar

Vol enthousiasme en gedrevenheid geeft Emin inmiddels elf jaar les in het mbo en vmbo. De eerste jaren deed hij dat vanuit tijdelijke dienstverbanden bij scholen. Vijf jaar geleden besloot hij als invalkracht verder te gaan en kwam hij in dienst bij Maandag®. “Die overstap was een heel bewuste keuze”, vertelt Emin, die bekend staat als aanjager van nieuwe, frisse ideeën. Mede hierom verkoos onderwijsadviesbureau Het ABC hem in 2015 tot Virtuoze Leerkracht van het jaar. Emin: “Onderwijs gaat verder dan de vier muren van een klas. Daarom ging ik met leerlingen naar het hoofdkantoor van Google, of op een trip naar Ierland om daar in ziekenhuizen onderzoek te doen naar de aanpak van duurzaamheid. Het benodigde geld heb ik via crowdfunding verzameld.”

Wonderen verrichten

Emin: “Die creativiteit is voor mij belangrijk in mijn werk. Maar werd niet altijd gewaardeerd. Ik ben daarom blij dat Maandag® mij gebeld heeft en me het vertrouwen gaf. Ze geloofden in mijn missie. Ik mocht op projectbasis aan de slag. ‘Doe gewoon je ding, wees loyaal aan je missie’, kreeg ik te horen. Ik voelde een enorme ‘drive’ om enthousiast aan de slag te gaan. Als ik de ruimte krijg, kan ik als invaller wonderen verrichten.”

Superheld

Emin: “Als invaller kom je als een soort vliegende keep een school binnen om een probleem op te lossen. De leerlingen mogen niet de dupe worden van dat probleem. Ik zie een leraar daarom als een soort superheld. Iedere school heeft een missie en kernwaarden, maar ik focus me met een frisse blik op de missie waarmee ik binnenkom: een student laten slagen en ervoor zorgen dat hij succesvol kan zijn. Hoe ik dat aanpak? Zonder relatie geen prestatie, zeg ik altijd. De eerste twee weken wil ik de leerlingen een beetje leren kennen. Op laagdrempelige wijze, met spelende opdrachten. Altijd vertel ik over mezelf. Over de drempels die ik moest nemen. Op het bord schrijf ik een cijfer dat iedereen van mij krijgt: een 10! Als iemand te laat komt, de docent of een leerling niet respecteert, gaat er een punt af. Het mooie is: heeft iemand een 7, dan gaat-ie vaak met me onderhandelen. Op dat moment leer je iemand kennen en bouw je een band op.”

Buiten de lijntjes kleuren

Emin: “Natuurlijk verdiep ik me ook in een school voordat ik ergens aan de slag ga. Ik bekijk op de website wat de missie en visie zijn. Er zijn scholen die echt van de regels zijn. Maar regels zijn niet in beton gegoten. Binnen de kaders wil ik mezelf blijven, want dán komen mijn kwaliteiten naar voren. Dat is uiteindelijk waarom scholen mij aannemen. Ik juich het daarom toe als andere docenten ook buiten de lijntjes kleuren.  Een derde van de leraren stopt voor zijn dertigste. Dat is zo enorm jammer. Stop niet met onderwijs, maar geloof in je idealen.” 

Relevant voor jou