Skip to footerSkip to content
Persbericht

MSP Maandag® Managed Services wint unieke 3-in-1 tender Provincie Drenthe, Prolander en RUD

Aanbesteding Drenthe Maandag 2022

Maandag® Managed Services, onderdeel van Maandag® Holding  maakt vandaag bekend dat zij een gezamenlijke tender van de Provincie Drenthe, de Drentse landschapsbeheerder Prolander en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) gewonnen heeft. Maandag® Managed Services zal als maatwerk-inhuurspecialist het inhuurproces van tijdelijke professionals volledig overnemen van de drie samenwerkende partijen. Het gaat hierbij om zeer specialistische functies zoals landmeters, archeologen en experts op het gebied van de Nieuwe Omgevingswet. Vandaag werden de handtekeningen onder de contracten gezet. 

Provincie Drenthe, Prolander en de RUD werken veel samen en hebben te maken met complexe, maatschappelijk vraagstukken. Omdat er overlap zit in de vraag naar de gewenste profielen, besloten zij samen op zoek te gaan naar één partij die hen volledig kon ontzorgen bij het inhuren van de benodigde capaciteit. De drie overheden kiezen hierbij voor een broker omdat zij professionals hiermee ook op langere termijn aan zich kunnen binden voor grotere projecten. 

Maandag® Managed Services is de nieuwe tak van Maandag® Holding die zorgt voor maatwerk en flexibele oplossingen. Freddy Verweij, CEO Maandag Holding: ‘Het inhuren van flexkrachten wordt steeds complexer. Terwijl overheden voor een groot deel op flexibele inhuur draaien. Vooral omdat zij zeer specifieke kennis nodig hebben die schaars is op de huidige arbeidsmarkt. Maandag®is  goed thuis in het publieke domein en wij kunnen die capaciteit bieden.’

Het gaat om specialisten zoals landmeters, bestekschrijvers, bouwkundig tekenaars, milieudeskundigen, landschapsarchitecten, geologen, hydrologen, ecologen en archeologen. Maar ook functies voor opgaven en programma’s die om expertise vragen op het gebied van de Nieuwe Omgevingswet, het programma Wonen en het stikstofdossier.     

De professionals worden vaak ingezet voor langdurige projecten. Op het moment dat de provincie Drenthe, Prolander en de RUD een nieuwe raamovereenkomst bij andere leveranciers moeten aanbesteden, zouden zij alweer afscheid moeten nemen van hun professionals die nog niet klaar zijn met hun opdracht. Erwin Frölich, Directeur Maandag® Managed Services: ‘Als broker kunnen wij de huidige leveranciers contracteren, waarbij de huidige inhuur op rechtmatige wijze blijft bestaan. De professionals kunnen hun werk afmaken. De huidige inhuur komt dus niet in gevaar én wij kunnen tegelijk ook nieuwe leveranciers aanhaken om in de toekomstige vraag naar inhuur te voorzien.’