Skip to footerSkip to content
Persbericht

Maandag® wint Europese aanbesteding COA

Maandag® wint Europese aanbesteding COA

Amsterdam, 1 juli 2024 – Maandag® Managed Services (MMS), onderdeel van Maandag®, heeft de aanbesteding van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gewonnen voor de inhuur van tijdelijke medewerkers in diverse vakgebieden. De samenwerking gaat op 1 juli in en geldt voor een periode van maximaal zes jaar. De raamovereenkomst omvat het gehele proces van werving en (voor)selectie van tijdelijke medewerkers, tot en met de juridisch sluitende administratieve afhandeling. Dit stelt het COA nog beter in staat doelmatig én rechtmatig in te huren, ook in het kader van de Wet DBA.

MMS en het COA gaan het inhuurproces gezamenlijk organiseren voor functies in schaal 8 en hoger, met nadruk op de vakgebieden Vastgoed en Facilitair. Voor de verwerking van zzp-opdrachten werkt MMS samen met Younited, dat een belangrijk onderdeel uitmaakt van de dienstverlening. De implementatie is bijna afgerond en per 1 september 2024 zullen alle migratie-opdrachten onder MMS vallen.

‘Ondersteuning optimaliseren’

Het COA stelde hoge eisen aan de aanbesteding, waaronder rechtmatige contractering van zzp’ers, ketenbeperking inhuur, en het zelf spreken van kandidaten vóór inzet. Younited vormde een belangrijk aandeel in de gunning van de raamovereenkomst. Wim Hovens, programmamanager bij MMS, zegt hierover: “Dit traject is voor ons erg leerzaam. We hebben ons gezamenlijk gefocust op het optimaliseren van het inhuurproces en de samenwerking tussen de systemen van het COA en MMS die hierbij nodig is. Hierdoor kunnen wij in de toekomst opdrachtgevers in de overheidssector nog beter ondersteunen met efficiënte inhuurprocessen.”

De implementatie omvat onder meer de inrichting van het MMS-systeem, afgestemd op de specifieke inhuurprocessen van het COA, en de transitie van ongeveer 200 lopende inhuuropdrachten, inclusief het samenbrengen van data uit diverse bronnen. Een flinke klus die veel tijd en aandacht vergt.

Hovens: “Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking met het COA en zijn trots op het vertrouwen dat in ons is gesteld.”