Skip to footerSkip to content
Landelijke campagne

Voor iedereen met een belangrijke baan

2020 is het jaar dat de wereld op zijn kop staat door de coronacrisis. Naast alle beperkende maatregelen en de onzekere toekomst, gebeurde er nog iets. Iets positiefs. De herwaardering voor de publieke sector door juist die beroepen te bestempelen tot ‘vitale beroepen’. Op maandag 13 juli lanceert detacheringsbureau Maandag® een nieuwe landelijke campagne, waarin de mensen die een vitaal beroep uitoefenen centraal staan. Door in de campagnemiddelen op hen de spotlight te richten, hoopt Maandag® bij te dragen aan het verduurzamen van de waardering voor iedereen die ons in tijden van crisis heeft bijgestaan.

Maandag® brengt ode aan professionals in zorg, onderwijs en overheid

De wereld op zijn kop

De artsen en verpleegkundigen die voor ons zorgen. De juffen en meesters die onze kinderen opleiden. De mensen die bij de overheid werken voor Nederland. “Dankzij deze professionals houden we de Nederlandse maatschappij al maandenlang draaiende. Een enorme verantwoordelijkheid en prestatie waar zij zich met hart en ziel voor inzetten. Elke dag weer. Met eigen ogen hebben we van dichtbij gezien hoe hard er is gewerkt. Daarom zet Maandag® deze mensen in de spotlight, met authentieke documentaire-achtige portretten”, zegt CEO Freddy Verweij.

Behoud van talent voor de publieke sector

Maandag® pakt door op de toegenomen belangstelling voor mensen met een vitaal beroep. Onder de titel “Deze (maan)dag is voor iedereen met een belangrijke baan”, wil Maandag® laten zien hoeveel je bij kan dragen als juf of meester. Als arts of verpleger. Bij gemeenten of bij de overheid. “Daarom pakken we ook niet zelf het podium, maar gunnen dat aan onze professionals die er elke dag staan”, aldus Freddy. “Dat doen we omdat Maandag® graag zijn steentje bijdraagt aan het werven en behouden van talent voor deze belangrijke banen. Door flexibiliteit te bieden met de zekerheid van een vaste baan. Door mensen regie over hun eigen carrière te geven. Maar ook door mensen uit te dagen en ruimte voor opleidingen of bijscholingen te bieden. Maandag® houdt al meer dan 30 jaar de publieke sector draaiende door tijdelijke oplossingen te bieden waar (ad hoc) versterking nodig is. Zo is Maandag® de grootste flexibele schil voor de publieke sector, want deze is te belangrijk om stil te vallen.”

Met dank aan: Reclamebureau: Dawn Mediabureau: Zigt Communicatie- en PRbureau: Coopr