Skip to footerSkip to content
Mijn Maandag
  Menu

  Projectadviseur versnelling woningbouw

  Flevoland
  1-3 jaar, 3-6 jaar, 6-10 jaar en meer dan 10 jaar
  HBO en WO
  Ruimtelijk domein
  Geplaatst op 27-10-2022

  Over de functie

  Het programma Bouwen en Wonen in de MRA draagt bij aan de bouw- en woonopgave door te versnellen bij gebiedsontwikkeling, te werken aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad en door instrumentarium te ontwikkelen om wonen betaalbaar te houden. Het programma wordt uitgevoerd door het programmateam Bouwen en Wonen. Dit doet het programmateam samen met alle 32 gemeenten, de twee provincies, het rijk, corporaties en een groot aantal marktpartijen. Binnen het programmateam is het Kernteam Versnelling woningbouw actief dat zich richt op de versnelling van de woningproductie. Dit onder het motto: wij bouwen niet alleen huizen, wij bouwen steden en gemeenschappen. Het kernteam Versnelling Woningbouw staat onder leiding van de Bouwambasssadeur Noord Holland/Flevoland en bestaat uit een groep professionals in gebiedsontwikkeling, proces- en projectmanagement en financiën.

  De opgave is belangrijk omdat we zien dat starters en mensen met lage en middeninkomens het moeilijk hebben op de woningmarkt, dat de bevolking vergrijst en dat verschillen tussen gebieden en mensen in de MRA groter worden. Het is dus een passen en meten van vele belangen in combinatie met het vereiste hoge tempo.

  Tegelijkertijd zien we dat starters en mensen met lage en middeninkomens het moeilijk hebben op de woningmarkt, dat de bevolking vergrijst en dat verschillen tussen gebieden en mensen in de MRA groter worden. Het programma Bouwen en Wonen in de MRA draagt bij aan de bouw- en woonopgave door te versnellen bij gebiedsontwikkeling, te werken aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad en instrumentarium te ontwikkelen om wonen betaalbaar te houden.

  Opdracht

  De werkzaamheden betreffen onder meer:

  • Samen met de leden van het Kernteam Versnelling Woningbouw ondersteunen van de stakeholders om te komen tot de uitvoering van de programma’s voor versnelling van woningbouw. Het betreft hier de o.a. Woningbouwimpuls, het programma Bereikbare Steden en de overige reguliere productie.
  • Mede uitdenken van mogelijkheden om de projecten van de steden ook daadwerkelijk klimaatbestendig te ontwikkelen en samen wegen bedenken om dat zo direct mogelijk uit te voeren.
  • Mede bepalen of inzet van externe capaciteit (via een “flexibele schil” ) voor de projecten in de MRA noodzakelijk en gewenst is en daar advies over geven in het Kernteam.
  • Afstemmen met collega’s van het programma wonen binnen het programmateam Bouwen en Wonen met betrekking tot de sociale opgave die er ligt.
  • Bijdragen aan de voorbereiding van regionale overleggen, kennissessies en afstemming met de provincies en het Rijk
  • Bijdragen aan de monitoring van de regionale woningmarkt en analyseren van de voortgang van de productie en het bedenken van vernieuwingen om tot versnelling te komen.

  Functie eisen

  Afgeronde opleiding op minimaal Hbo niveau in bijvoorbeeld de richting van bestuurskunde; politicologie; vastgoed; sociale geografie en planologie)

  Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijk advisering binnen het overheidsdomein en/of maatschappelijk domein

  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met stakeholdermanagement in een complexe bestuurlijke omgeving

  Aantoonbare werkervaring met de in de opdrachtomschrijving genoemde werkzaamheden

  Open sollicitatie

  Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

  Open sollicitatie