Skip to footerSkip to content
Duurzaamheid

Duurzaamheidbinnen Maandag®

Maandag® voor morgen

Bij Maandag® vinden we het belangrijk dat mensen zin in hun werk hebben en houden. Daarom zijn wij niet alleen bezig met Maandag®, maar ook met morgen.

Om ervoor te zorgen dat mensen elke dag met frisse energie naar hun werk gaan, besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van onze mensen. We doen er alles aan om te zorgen dat iedereen zich welkom voelt. Bij ons op kantoor en bij onze opdrachtgevers. En we dragen een steentje bij aan de wereld van morgen. Dat doen we niet alleen omdat onze kleur groen is; bij Maandag® willen we als bedrijf de verandering aanjagen. Dus werken we toe naar CO2 neutraal in 2025. We zijn er nog niet, maar we werken daar met zijn allen keihard aan. Elke dag.

Dit is wat we allemaal doen om duurzamer te worden:

We investeren in mensen

Bij Maandag® zorgen we ervoor dat iedereen met frisse energie naar het werk gaat. We hebben een eigen Academy met heel veel trainingen en cursussen; een deel van de loonsom steken we in de ontwikkeling van medewerkers. En we doen 4 keer per jaar onderzoek onder onze medewerkers om verwachtingen, behoeften en bevlogenheid af te stemmen op ons aanbod.

We investeren in opleidingen

Door de kern van wat we doen - zorgen voor eerlijk werk en economische groei – dragen we al bij aan een betere toekomst. Maar we investeren ook bewust extra in opleidingen in de Zorg en het Onderwijs. Want dat is waar het nijpende personeelstekort is. En dat is dus hoe Maandag® de samenleving kan helpen.

concentreren op werk

We zijn een welkome organisatie

Wij geloven in de kracht van diversiteit. We willen een inclusieve werkgever zijn waarbij iedereen wordt gewaardeerd en gestimuleerd om mee te doen. Daarom teken je bij indiensttreding onze gedragscode (de Maandag® Manier), met onze gemeenschappelijke normen en waarden. Wij hebben een antidiscriminatiebeleid en we doen voortdurend onderzoek naar diversiteit, inclusiviteit en gelijke kansen.

We hebben een stevige groene ambitie

In 2025 willen we CO2 neutraal zijn. Om dit te bereiken verlagen we onze CO2 uitstoot met 40% ten opzichte van 2019, en compenseren we de overige CO2 uitstoot. En onze ambities gaan verder. Daarom willen we in 2030 klimaatpositief op CO2 zijn. Dit betekent dat we meer CO2 compenseren dan we zelf uitstoten.

We maken onze kantoren groener

Voor onze kantoorinrichting gebruiken we deels al gerecyclede materialen voor bijvoorbeeld tapijt en stoelen. Daarnaast zijn de zoekcriteria voor het selecteren van nieuwe panden aangescherpt met duurzaamheidscriteria. Dus zo worden ook onze kantoren groener.

We rijden steeds meer elektrisch

Als we nieuwe auto’s leasen, dan zijn die elektrisch. Eind 2023 is de helft, en in 2026 is het volledige wagenpark elektrisch. Opladen doen we waar mogelijk met groene stroom. Daarnaast onderzoeken we hoe we OV en fiets proactief kunnen gaan aanbieden.

We belasten het milieu zo min mogelijk

Voor alles wat we gebruiken, eten of drinken zijn richtlijnen opgesteld. We rapporteren over duurzaamheid en zijn ISO 14001 gecertificeerd. Ook werken we aan afvalscheiding en kopen we waar we kunnen, duurzaam in.

wat-is-detacheren 1140x400

We zijn lokaal betrokken

Maandag® stimuleert maatschappelijke en lokale betrokkenheid. Elke vestiging heeft een sponsorbudget om lokale goede doelen (met MVO keurmerk) te steunen. Elk jaar kunnen medewerkers ervoor kiezen om hun eindejaarsgeschenk te doneren aan een goed doel.

We hebben een directeur duurzaamheid aangesteld

Omdat wij alle bovenste punten hoog op onze agenda hebben staan hebben wij een directeur duurzaamheid aangesteld. Zo borgen we dat duurzaam denken, en vooral duurzaam doen, onderdeel wordt van onze dagelijkse praktijk.

We blijven er bovenop zitten

Het blijft niet bij duurzame plannen of beloftes. Onze directeur duurzaamheid, een programmamanager groene duurzaamheid en programmamanager sociale duurzaamheid zorgen ervoor dat er continu iets gebeurt. Zodat de groene kleur van Maandag® morgen nog meer zal betekenen.

Verder lezen?