Skip to footerSkip to content

Corporate governance

Board

Maandag® heeft een one-tier bestuursstructuur (Board). De Board bestaat uit één uitvoerend bestuurder en drie niet-uitvoerend bestuurders, waaronder de Chair. Jacqueline Post is de uitvoerend bestuurder (CEO) en belast met het besturen van Maandag® Holding B.V. De CEO is onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, het risicomanagement en het beleid van Maandag® Holding B.V. De functie van Chair wordt vervuld door de oprichter van Maandag®, Rob Entjes. De Chair is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de Board en eventuele commissies.

De twee niet-uitvoerende bestuurders Kirsten Bradley en Hylke Sprangers vervullen in de huidige samenstelling een onafhankelijke rol. De primaire verantwoordelijkheid van de niet- uitvoerende bestuurders is het bevorderen van checks and balances in de Board, het houden van toezicht vanuit de onafhankelijkheid van hun rol en het toevoegen van ervaring en expertise.

De Board is collectief verantwoordelijk voor het bestuur van Maandag® Holding B.V. en de algemene gang van zaken. De Chair en de Board laten zich ondersteunen door een Company Secretary.

Compliancy

Maandag® is een ambitieus bedrijf met een drive en energie die door al onze mensen stroomt. We verwachten van de mensen van Maandag® dat ze zich integer en in overeenstemming met onze kernwaarden gedragen: fris, lef, focus, snel en verrassend.

Onze verwachtingen hierover hebben wij samengevat in de Maandag® Manier.

Ons beter leren kennen?Neem contact op