Skip to footerSkip to content
Open sollicitatie

Hoe wil je inloggen bij maandag?

Inloggen als professionalInloggen als opdrachtgever

Procesmanager

Overijssel
1-3 jaar en 3-6 jaar
HBO en WO
Woningbeheer
Geplaatst op 01-06-2021

Over de functie

Resultaat gebied 1: procesmanagement onderhoud- en verbeterprojecten

 • Projecten op het gebied van onderhoud en verbeteringen zijn volgens vastgestelde processen en binnen vastgestelde kaders voorbereid en uitgevoerd;
 • Ketenpartners zijn tijdig betrokken en uitgedaagd op hun expertise in de voorbereiding van onderhoud- en wijkverbeteringsprojecten en hun input is verwerkt in scenario’s en het investeringsbesluit;
 • Functionarissen van Wetland Wonen zijn tijdig betrokken en uitgedaagd op hun expertise in de voorbereiding en uitvoering van onderhoud- en wijkverbeteringsprojecten;
 • De contracten voor uitvoering van onderhoud- en wijkverbeteringsprojecten door ketenpartners zijn beoordeeld en voor accordering voorgelegd aan de directie (opdrachtgeverschap);
 • De uitvoering van onderhoud- en wijkverbeteringsprojecten is overgedragen aan ketenpartners, de voortgang er van is gemonitord en de uitvoering zo nodig bijgestuurd;
 • Functionarissen van Wetland Wonen zijn tijdig betrokken bij de uitvoering en de taken, rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en er is functioneel leiding gegeven;
 • Periodieke (voortgangs)rapportages zijn opgeleverd;
 • De procesmanager is verantwoordelijk voor het gehele proces en zet waar nodig op expertise collega’s in zoals de gebiedsregisseur, sociaal beheerder en adviseur communicatie;
 • Zowel met de externe partijen als met interne collega’s zijn afspraken gemaakt over rol- en taakverdeling en waar nodig vastgelegd in overeenkomsten;
 • Belanghebbenden zijn betrokken of geïnformeerd;
 • Na afronding van projecten is vastgoedinformatie geactualiseerd;
 • Voortgangsrapportages zijn volgens afspraak opgeleverd;
 • De administratie rondom projecten is bijgehouden en afgerond met ondersteuning van de medewerker vastgoedbeheer;
 • Kwaliteitstoetsing is uitgevoerd. 

Resultaatgebied 2: overige zaken

 • Beleid op het gebied van planmatig onderhoud en projecten is opgesteld actueel;
 • Verbetervoorstellen voor onderhoudsbeleid, werkprocessen en procedures zijn opgesteld en na akkoord van coördinator vastgoedbeheer geïmplementeerd, zodat het onderhoudsbeleid verder is geoptimaliseerd;
 • Vanuit de eigen praktijk is inbreng gedaan voor het beheer van de meerjaren onderhoudsbegroting.
 • Vastgoedprojecten zijn voorbereid op basis van het door het assetmanagement voor het / de betreffende complex(en) opgestelde startdocument met daarin de doelstellingen m.b.t. de toekomst van het / de complex(en);
 • Projectgroep is samengesteld (w.o. gebiedsregisseur) en aangestuurd, agenda en taak- en rolverdeling is vastgesteld en bewaakt en zo nodig bijgestuurd;
 • RGS-partners zijn gecontracteerd volgens bedrijfsbeleid (bijv. met afstandsverklaring) t.b.v. de voorbereiding en de uitvoering van het project (bijv. architect, aannemer, adviseurs);
 • Ruimtelijke en woning-technische analyses zijn uitgevoerd en de sociale kaart van het /de complex(en) is in beeld gebracht;
 • Scenario’s om de doelstellingen m.b.t. het / de complex(en) zijn opgesteld en het voorkeurscenario is voorgesteld (scenario-analyse);
 • Investeringsvoorstel is gemaakt en voorgelegd ter besluitvorming; - Bewonersparticipatie en -informatie is georganiseerd en gefaciliteerd op basis van de sociale kaart en de participatieladder;
 • Belanghouders zijn tijdig betrokken (bijvoorbeeld gemeente, huurdersvereniging, zorginstellingen);
 • Interne informatievoorziening aan relevante functionarissen is georganiseerd.
 • Vastgoedprojecten zijn uitgevoerd op basis van het investeringsbesluit;
 • Vergunningprocedures zijn tijdig opgestart en afgerond (bijv. ro-procedure);
 • Monitoring en (voortgang)rapportagesystemen zijn ingericht;
 • Voortgangsrapportages (maandelijks en tertiaal) met betrekking tot planning en begroting vs. realisatie zijn opgeleverd; afwijkingen zijn gemeld en geanalyseerd en ter accordering voorgelegd (> 5%);
 • Facturatie is ingeregeld en facturen zijn gecontroleerd en geaccordeerd;
 • Kwaliteitstoetsing van uitgevoerde werkzaamheden is uitgevoerd op basis van steekproeven en bewonersmeldingen.
 • Vastgoedprojecten zijn afgerond en geëvalueerd:
 • Project is technisch opgeleverd aan Wetland Wonen en aan de bewoner en akkoord bevonden;
 • Project is gerealiseerd binnen begroting;
 • Vastgoeddata zijn vastgelegd en in de systemen geactualiseerd;
 • Relevante functionarissen zijn geïnformeerd;
 • Facturen zijn betaald, financiële analyse (begroting vs. realisatie) is opgeleverd en afwijkingen zijn verklaard;
 • Klantwaardering is inzichtelijk en is > 8;
 • Decharge-verklaring is voorgelegd ter besluitvorming . 

Functie eisen

Waar zijn wij naar op zoek?

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring in vastgoedbeheer en projectmanagement;
 • Het vermogen om oorzaken van problemen te herkennen en hier logische, concrete en realistische oplossingen voor te ontwikkelen;
 • Ervaring met en affiniteit voor samenwerken met verschillende partijen.

Wat bieden wij?

 • Een leuke en uitdagende functie bij een vooruitstrevende woningcorporatie in Overijssel, met kans op een vast dienstverband;
 • Thuiswerken is voor een gedeelte zeker mogelijk;
 • Een salarisschaal ingeschaald in schaal J (CAO Woondiensten).

Over het bedrijf

De corporatie

Wij zijn een woningcorporatie in Noordwest-Overijssel. Wij vinden het belangrijk dat ieder mens fijn kan wonen. Of dat nou in de drukte van een grote stad is of een knus dorp vol jeugdherinneringen. Daarom verhuren, bouwen, onderhouden en renoveren wij ruim 3.500 woningen in kernen van de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland en de stad Zwolle. Dit doen wij voor mensen die vanuit financiële of maatschappelijke redenen moeite hebben om een passende en betaalbare woning te kopen of huren in de vrije sector. . Wij vinden het belangrijk om samen op te trekken. Plannen zijn nog beter als we ze samen maken en realiseren. We zijn open over wat we doen en de keuzes die we maken. Wij vinden het fijn te weten wat er speelt bij onze collega’s, huurders en partners. Wij zijn klantgericht en betrokken. Gaan uit van mogelijkheden binnen de regels en procedures. Dat maakt ons wendbaar.

Bij ons werken ruim 40 vriendelijke, creatieve en professionele mensen. We tonen eigenaarschap voor de dingen waar wij verantwoordelijk voor zijn. Gaan graag het gesprek aan. Maken afspraken en komen deze na. En als dit even niet lukt zijn we daar eerlijk over. Wij spreken elkaar aan op onze verantwoordelijkheden. We investeren (geld, tijd en energie) in dingen die er toe doen. Wij stimuleren nieuwe ideeën en initiatieven. Bieden verschillende mogelijkheden voor een opleiding, cursus of coaching. Wij kennen elkaar, onze huurders en partners. Werken met korte lijnen en doen dingen samen.

Solliciteren

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

Solliciteren

Kelly Jansson

Recruiter0 657 871 916kelly.jansson@maandag.nl
Solliciteren

Is dit jouw toekomstige baan?

Solliciteren