Orthopedagoog

JUL 30
Flevoland Vast WO
29.08.2019 100247512
Solliciteren

Over de functie

Voor een gemeente in de provincie Flevoland zoek ik een ervaren orthopedagoog / gedragswetenschapper voor 36 uur per week.


In deze functie heb je een aantal hoofdtaken:

 • coachen van de gidsen (consulenten) jeugd en bewaken van de kwaliteit
 • bevorderen van de samenwerking met ketenpartners
 • beleidsontwikkeling.


Je werkt nauw samen de Juridisch Kwaliteitsmedewerkers en je bent een schakel in de verbinding tussen beleid en uitvoering.


Coaching gidsen jeugd

 • Coachen van de gidsen (de consulenten) jeugd waarin je een ondersteunende rol aanneemt en de professionele autonomie versterkt van de gidsen (in plaats van het beslissen voor hen of zaken overnemen);
 • Geven van werkbegeleiding aan de Gidsen jeugd;
 • Kennis delen over domein overstijgende zaken;
 • Kennis delen en adviseren over zaken waarbij geen consensus is met ouders / opvoeders;
 • Kennis delen en adviseren over aanpak bij multiprobleem-, meervoudige en soms;
 • Ondersteuning bij het maken van routeplannen en het opstellen van beschikkingen;
 • Inhoudelijk toetsen van routeplannen bij multiprobleem- en meervoudige problematiek;
 • In sommige gevallen: samen met de gids bewaken van de juiste uitvoering van het routeplan;
 • Zorgen voor deskundigheidsbevordering;
 • Klachtgesprekken voeren conform de klachtenprocedure van de gemeente.


Kwaliteit en implementatie

 • Richting geven aan de inhoudelijke visie op de jeugdhulp van de gemeente;
 • Het adviseren van de gemeente over de organisatie van de jeugdhulp, het functioneren van de diverse overleggen en de samenwerking tussen partners in het brede sociaal domein;
 • Afstemmen met partners in het brede sociaal domein;
 • Waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering;
 • Indien nodig verbeteren uitvoering van ondersteuning door kennis over te dragen en invloed uit te oefenen;
 • Samenwerking met ketenpartners;
 • Optimaliseren van de samenwerking met betrokken partijen bij jeugd;
 • Het overleggen met ketenpartners bij casuïstiek met tegengestelde belangen;
 • Het monitoren van de kwaliteit van geleverde hulp van zorgaanbieders en zo nodig daarover in gesprek gaan;
 • Adviseren over de inkoop van jeugdhulp.


Beleidstaken

 • Inbreng op beleid op zeer diverse onderwerpen (bijv. ESAR, Levensloopregie, aanpak echtscheidingen, richtlijnen jeugdhulp, JBT, jeugdhulp met verblijf);
 • Dit beleid en gemaakte werkafspraken uitwerken;
 • Het brengen van inhoudelijke expertise die gevraagd wordt vanuit de regio of lokale werkgroepen bij de ontwikkeling van beleid/samenwerking;
 • Accounthouder voor bijv. GI, Multisignaal en ambulant crisisteam.


Functie eisen

 • Je hebt een afgeronde WO opleiding Pedagogische Wetenschappen Gedragswetenschappen, Psychologie met een relevante specialisatie;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als gedragsdeskundige;
 • Je bent SKJ geregistreerd als gedragswetenschapper.


Je hebt kennis van:

 • pedagogische en psychologische interventietechnieken;
 • doelgroepen Jeugd-GGZ, opvoed en opgroeiproblematiek;
 • het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken;
 • veiligheidsaspecten;
 • Je bezit uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je hebt analytisch vermogen, oordeelsvorming en een ‘helicopterview’;
 • Je bent stressbestendig, flexibel en beschikt over improvisatievermogen;
 • Je kunt domein overstijgend denken en komt zelf met ideeën;
 • Je kunt goed samenwerken met collega’s, leidinggevenden en beroepskrachten uit andere disciplines en organisaties;
 • Je kunt voorstellen en afspraken vlot op papier uitwerken;
 • Je bent in staat om in moeilijke situaties, bij tegengestelde belangen en zwaar wegende beslissingen op vastberaden en constructieve wijze besluiten te nemen en genomen besluiten te beargumenteren, zodat twijfels worden voorkomen;
 • Je bent resultaatgericht en bewust van welk effect samen met de hulpvrager en diens sociale omgeving bereikt moet worden;
 • Je kunt zelfstandig werken.


Over het bedrijf

Wil jij binnen je werk graag de mogelijkheid hebben om een kijkje in verschillende keukens te kunnen nemen? Wel de zekerheid van een contract hebben maar ook flexibiliteit in je werk? Kom werken bij Maandag®! Maandag® is hét bedrijf om op detacheerbasis binnen de (semi-) publieke sector aan de slag te kunnen gaan. We bieden naast goede arbeidsvoorwaarden, ook de mogelijkheid om jezelf verder te ontplooien en te ontwikkelen. Zo zit in Rotterdam onze eigen Maandag® Academy, die allerlei opleidingen verzorgt voor jou.

Solliciteren

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

Current job is not marked as favorite, click to favorite this job