Medewerker Sociaal Team

Julia van 't Veer
JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Julia van 't Veer
OKT 16
Noord-Holland Tijdelijk HBO
15.11.2019 100265136
Solliciteren

Over de functie

Vind jij dat iedereen recht heeft op een veilige thuissituatie? Wil je je hier hard voor maken en ben je dan ook niet bang om een conflict uit de weg te gaan?


Het Sociaal Team binnen deze gemeente richt zich op de meervoudige problematiek. Het doel is het huishouden dusdanig te ondersteunen dat deze weer in staat is zelf de zaken op te pakken. De instroom komt vanuit de hulpverlening, het gemeenteloket, politie, scholen etc., Daarnaast krijgt het Sociaal Team zaken van Veilig Thuis en de Jeugdbescherming.

Als Medewerker Sociaal Team heb je een regisserende/coördinerende rol en indien nodig kan je vanuit je functie ook kortdurende interventies doen om de klant snel en effectief te ondersteunen. Je gaat samen met de klant (en het aanwezige netwerk) met de hulpvraag aan het werk. Er wordt gestart met één (of meerdere) huisbezoeken (keukentafel gesprek) waar de hulpvraag, onder andere op basis van de ZRM (Zelf Redzaamheid Matrix), inzichtelijk wordt gemaakt. Door een integrale diagnose en daarop afgestemde interventies is de effectiviteit van de ondersteuning optimaal.


Taken als medewerker Sociaal Team:

 • Ondersteuningsplan maken aan de hand van de analyse
 • Je schakelt het netwerk van het huishouden actief in
 • Je hebt altijd oog voor veiligheid in het huishouden. Indien onveiligheid aan de orde is, worden in het ondersteuningsplan concrete veiligheidsmaatregelen opgenomen
 • Je monitort samen met de klant de resultaten van het plan. Indien nodig spreek je organisaties of collega’s aan op het nakomen van afspraken. Waar nodig schaal je tijdig op naar de teamleider
 • Je werkt nauw samen met collega’s van andere afdelingen en met partners die in het gebied actief zijn zoals: scholen, de huisarts, de wijkverpleegkundige, casemanagers dementie, het steunpunt mantelzorg, het veiligheidshuis, Eigenhaard en/of andere verhuurders in de wijk, de wijkagent, wijkwelzijnswerk, burger initiatief groepen en de vrijwilligerscentrale


Functie eisen

Als Medewerker Sociaal Team ben je een enthousiaste en inspirerende persoonlijkheid en weet je goed om te gaan met stress en werkdruk. Je hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om belangentegenstellingen te overbruggen, anderen te kunnen overtuigen en draagvlak te creëren voor beslissingen in conflictsituaties. Je kunt omgaan met weerstanden, agressie en grensoverschrijdend gedrag. Je bent initiatiefrijk, hebt een planmatige aanpak, een goed ontwikkeld analytisch vermogen en een klant- en resultaatgerichte werkhouding;


 • Je beschikt over een relevante HBO opleiding, bijvoorbeeld Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met het opstellen van een Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ)
 • Je bent SKJ geregistreerd
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met complexe gezinssituaties en huiselijk geweld binnen jeugdhulp, in de afgelopen 4 jaar
 • Je hebt ervaring met Signs of Safety


Een pré

 • Je hebt ervaring met meldingen van huiselijk geweld
 • Je hebt kennis van een tijdelijk huisverbod en van de sociale kaart
 • Je hebt kennis van complexe (gezins)systemen en voorkomende problematiek
 • Je hebt inzicht in het hulpaanbod, hulpverleningsmethodieken en in te zetten diagnostische instrumenten

Solliciteren

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

Current job is not marked as favorite, click to favorite this job
Julia van 't Veer
JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Julia van 't Veer