Projectsecretaris Woningproductie

JUN 24
Noord-Holland Tijdelijk WO
24.07.2019 100236012
Solliciteren

Over de functie

Als projectsecretaris aan de slag met de woningproductie vanuit het kernteam 'Woningproductie'. Iets voor jou?


Deze regio heeft een enorme aantrekkingskracht op mensen en bedrijven uit binnen en buitenland en heeft grote ambities op onder andere duurzaamheid, betaalbaarheid en mobiliteit. Aan deze opgaven wordt door de gemeenten samen gewerkt. Voor de versnelling van de woningbouw is het Kernteam Woningproductie ingesteld met daarin projectgroepleden uit verschillende vakdisciplines, gemeenten en provincie Noord Holland.


De gemeenten hebben met elkaar afgesproken dat er jaarlijks 15.000 woningen in aanbouw genomen gaan worden. Deze versnelling van de woningbouw is hard nodig om de groei van het aantal inwoners op te vangen. Naast deze kwantitatieve groei ligt er ook een kwalitatieve opgave om de steden en kernen binnen de regio te versterken en de juiste woningen op de juiste plaats te bouwen met in acht name van doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, klimaat-adaptiviteit en circulariteit . Het Kernteam Woningproductie werkt samen met de gemeenten aan het wegnemen van knelpunten om woningbouwprojecten tot start bouw te krijgen.


Het actieprogramma kent de nodige dynamiek, waarbij het speelveld complex is en ambtelijke, politieke en bestuurlijke gevoeligheden aan de orde van de dag zijn. Daarbij moet regelmatig onder grote druk gepresteerd worden, zonder dat de kwaliteit en zorgvuldigheid uit het oog worden verloren.Werkzaamheden

Het leveren van ondersteuning aan de projectmanager op administratief en beleidsinhoudelijk gebied, enkele voorbeelden zijn: 

 • de financiële administratie op orde houden;
 • bewaken van de looptijd van geplande activiteiten en tijdig signaleren wanneer deze dreigen af te lopen; 
 • het proactief voorbereiden van de strategische agenda en het opstellen van jaarplannen en - verslagen;
 • het proactief voorbereiden en uitwerken van beleids- en implementatiedocumenten;
 • meedenken aan- en organiseren van een efficiënte inzet van tijd en middelen van het kernteam voor het halen van gestelde doelstellingen;
 • vertegenwoordigen van het kernteam in gesprekken bij afwezigheid van de projectleider;
 • afstemming en samenwerking met adviseurs voor het (laten)doen van benodigde onderzoeken;
 • afstemming organiseren tussen de verschillende betrokken stakeholders;
 • het bewaken van actielijsten;
 • het voorbereiden en notuleren van vergaderingen;
 • het uitwerken van rapporten, brieven, nota's;
 • het voorbereiden van presentaties.


Functie eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar ten minste 1 jaar ervaring met projectmatig werken en procesmanagement binnen het ruimtelijke domein;
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met complexe ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als projectsecretaris binnen een overheidsorganisatie.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met financiën en budgetbewaking.
 • De aangeboden kandidaat heeft affiniteit met binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.

Solliciteren

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

Current job is not marked as favorite, click to favorite this job