Procesmanager Volkstuinen

Sophie Peper
JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Sophie Peper
OKT 04
Noord-Holland Tijdelijk WO
03.11.2019 100262978
Solliciteren

Over de functie

Heb jij ook een tuintje in je hart? Dan ben jij de Procesmanager Volkstuinen die ik zoek!


Als procesmanager volkstuinen houd jij je bezig met het vergroten van de betekenis van de volkstuinen in een sterk verdichte stad. De complexe opgave met meerdere bestuurlijke aspecten en risico’s vraagt inzet vanuit diverse disciplines binnen de gemeente. Jij zorgt ervoor dat de juiste personen worden aangehaakt en dat zij ook betrokken blijven. Daarnaast draag je zorg voor de uitvoering van beleid en het opstellen van een uitvoeringsstrategie.


Jouw werkzaamheden als Procesmanager Volkstuinen zien er als volgt:


 • Nader uitwerken van / opstellen van de bestuursopdracht;
 • Het zoeken naar een integrale (proces)oplossing voor het vergroten van de toegankelijkheid en openbaarheid van de volkstuinparken;
 • De aansturing van en wisselwerking tussen de diverse bouwstenen en disciplines (R&D beleid, V&OR, Stadswerken, G&O/Vastgoed, JZ etc.);
 • Voorbereiden en voorzitten van interne en externe overleggen met collega’s uit de gemeente en vertegenwoordigers van de volkstuinen;
 • Organiseren van passende organisatiestructuur voor intern overleg;
 • Nader uitwerken van de rollen van gemeente, rol Bond van Volkstuinders en niet bij Bond aangesloten tuinparken (voorkant + fase uitvoering);
 • Het opstellen van een integrale onderhandelingsstrategie richting Bond en tuinparken;
 • Opschaling naar directies en diverse betrokken portefeuillehouders bij het maken van beslissingen;
 • Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming;
 • Het agenderen en organiseren van financiering van fysieke ingrepen in het kader van een op te stellen uitvoeringsprogramma.

Functie eisen

 • Wo werk- en denk­ni­veau;
 • Er­va­ring met het star­ten en or­ga­ni­se­ren van com­plexe op­ga­ven;
 • Be­grip van de be­lan­gen van de volks­tui­nen en de nood­zaak van mo­der­ni­se­ring; toe­gan­ke­lijk­heid, open­baar­heid, maat­schap­pe­lij­ke meer­waar­de, land­schap­pe­lij­ke en eco­lo­gi­sche in­pas­sing;
 • Je hebt af­fi­ni­teit of bent be­kend met het the­ma Groen in de Stad;
 • Je hebt ken­nis van de stad Am­ster­dam.

Over het bedrijf

Maandag® staat voor flexibele zekerheid. Dit houdt in dat we jou een contract aanbieden bij Maandag met verschillende uitdagingen. Zo kan je veel kennis opdoen binnen verschillende omgevingen, rollen en leer via Club Maandag® veel professionals kennen binnen jouw vakgebied. Ben je nog niet uitgeleerd dan kan je via onze Maandag® Academy jezelf blijven bijscholen en ontwikkelen!

Solliciteren

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

Current job is not marked as favorite, click to favorite this job
Sophie Peper
JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Sophie Peper