Landschapsarchitect

Maurice Vermeul
JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Maurice Vermeul
SEP 02
Zuid-Holland Tijdelijk WO
02.10.2019 100254865
Solliciteren

Over de functie

Kwaliteit van de leefomgeving, klimaatadaptatie en vergroten van biodiversiteit zijn dé uitdagingen voor een duurzame en groene ontwikkeling van onze opdrachtgever. De stad wilt ook in de toekomst een prettige en gezonde stad blijven. Een stad waar inwoners volop kunnen genieten van hun leefomgeving: een natuurrijk en groen Zoetermeer en CO2 neutrale Stad in 2040. In het coalitieakkoord 2018-2022 staat duurzaamheid, groen en biodiversiteit hoog op de agenda.

Als gevolg van haar ambities en een toename in (particuliere) initiatieven ziet de gemeente haar projectenportefeuille groeien. Ook is er een toename van plannen van derden waarvoor de planbegeleiding en advisering moet worden gedaan. Bij al deze plannen is de wijze waarop ze kunnen bijdragen aan leefomgevingskwaliteit, klimaatbestendigheid en biodiversiteit een belangrijke opgave. 

Je bent een creatieve ervaren landschapsarchitect die op verschillende abstractieniveaus en schaalniveaus kan werken. Denk daarbij aan de overall visie (Omgevingsvisie) voor de ontwikkeling van de stad, regionale groenopgaven en diverse gebiedsvisies en grote projecten zoals de Upgrade Stadshart, en de Entree. Maar ook aan opgaven in bestaande wijken en concrete ontwerpopgaven in openbaar gebied, vaak in samenspraak met inwoners en ondernemers. Daarbij draag je zorg voor de inhoudelijke begeleiding en aansturing van externe bureaus die aan deze opgaven werken. Je werkt hierbij vaak samen met collega’s die adviseren over omgevingskwaliteit zoals onze erfgoedadviseur, stedenbouwkundigen, stadsecoloog en in integrale projectteams.


De landschapsarchitect:

 • Ontwikkelt beleid op het terrein van groen, klimaat en landschap en weet dit te integreren in het Omgevingsbeleid (Omgevingsvisie) en je volgt daarbij de ontwikkelingen op het vakgebied
 • adviseert het management en bestuur op het terrein van stedelijk groen/openbare ruimte
 • adviseert op het terrein van stedelijk groen/openbare ruimte bij beleidsontwikkeling, bij programma’s en projecten
 • adviseert en beoordeelt bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, bouwplannen en verkeersplannen e.d. op het gebied van stedelijk groen/openbare ruimte
 • verstrekt informatie op het vakgebied
 • vertaalt adviezen in leesbare voorstellen en notities
 • bereidt bestuurlijke besluitvorming voor
 • coördineert op senior niveau de inhoudelijke planvorming voor de programma’s Binnenstad en Entree. In directe samenwerking met de stedenbouwkundigen
 • vervult de rol van opdrachtgever in het aansturen en begeleiden van externe bureau’s die werken aan (delen van) het programma vanuit het perspectief van groen en openbare ruimte
 • ontwikkelt ideeën en concepten en kan deze uitwerken en visualiseren
 • doet ontwerpend onderzoek van locaties/gebieden en stelt (landschappelijke) uitgangspunten en randvoorwaarden voor (her)ontwikkeling op
 • voert de werkzaamheden deels zelfstandig, deels in teamverband uit


Functie eisen

 • Een opleiding op universitair niveau (Wageningen Universiteit, Academie voor Bouwkunst)
 • Goed in conceptueel en schetsmatig visualiseren van landschappelijke uitgangspunten en ideeën
 • Relevante en meerjarige praktijkervaring bij gemeentelijke overheid: weet belangen te analyseren en af te wegen in heldere adviezen
 • Analytisch vermogen
 • Onderkennen van maatschappelijke en juridische ontwikkelingen op het vakgebied
 • Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Beschikt over overtuigingskracht onderhandeling- en communicatieve vaardigheden
 • Bereidheid om ’s avonds te werken
 • We bieden een contract voor één (1) jaar, met bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden, uitzicht op een vast dienstverband


Competenties

Van groot belang is niet alleen de vraag wat de medewerker doet (zie werkzaamheden), maar bovenal hoe hij/ zij dat doet.

Kennis van de inhoud blijft een wezenlijk element. Daarnaast is het essentieel weten om te gaan met de uiteenlopende stakeholders (bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen). Dit vraagt naast kennis van de opgaven ook sociale vaardigheid. De vaardigheid van communiceren, adviseren, faciliteren en participeren etc.


De kandidaat dient over de volgende competenties te beschikken:

 • Samenwerken: richt zich met anderen op een gemeenschappelijk doel, helpt anderen en deelt de resultaten van het werk
 • Realiteitszin: schat de praktische haalbaarheid van plannen, doelstellingen en actie in voor wat betreft acceptatie en haalbaarheid
 • Creatief: vindt (praktische) oplossingen voor zaken waarin in (wettelijke) regelingen niet wordt voorzien
 • Positieve instelling: denk vooral vanuit kansen


Over het bedrijf

Onze opdrachtgever is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Solliciteren

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

Current job is not marked as favorite, click to favorite this job