Jurist (omgevingsrecht)

Naomi van den Akker
JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Naomi van den Akker
OKT 04
Noord-Brabant Vast WO
03.11.2019 100262948
Solliciteren

Over de functie

Primair het zelfstandig afhandelen van verzoeken om handhaving die zijn gericht op naleving van de Wabo, Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer door veehouderijen binnen het werkgebied.


Daarnaast kan secundair tot het taakgebied behoren:

 • Het voorbereiden en be- en/of afhandelen van overige bestuursrechtelijke handhavingstrajecten (incl vertegenwoordiging van het bevoegde gezag in rechte) op het gebied van Wabo, Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit milieubeheer, Waterwet, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming en de (komende) Omgevingswet en de daarbij behorende toekomstige Invoeringswet en –regelgeving;
 • Het zelfstandig maar in samenspraak met een toezichthouder, komen tot een (advies over) een toezicht traject of bestuursrechtelijk traject en de daarbij behorende (concept)besluiten. Ook voor andere vragen van toezichthouders over bijvoorbeeld formuleringen in een controlerapport ben je gesprekspartner en adviseur;
 • Het beantwoorden van procedurele/juridische vragen van opdrachtgevers en collega’s rondom handhavingsbesluiten dan wel deze vragen zelfstandig oppakken; het toetsen van beschikkingen en daarmee borgen van de juridische kwaliteit bij de behandeling van aanvragen voor een (complexe) milieu omgevingsvergunning en het in samenspraak met de vergunningverlener behandelen van bezwaar- en beroepschriftprocedures (incl vertegenwoordiging van het bevoegde gezag in rechte).
 • Het volgen en implementeren van beleidsontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving.


Van belang is dat:

 • Je werkt met ons zaaksysteem waarin je het proces, de kwaliteit en de doorlooptijd van jouw procedures bewaakt;
 • Je oplossingsgericht bent en knelpunten signaleert , scherp kunt analyseren en vindingrijk interpreteren, verbetervoorstellen doet en adviseert.
 • Je bijdraagt aan de doorontwikkeling van het werkveld milieu.


Functie eisen

 • Afgeronde WO-opleiding (Master of Laws LLM), afstudeerrichting staats- en bestuursrecht.
 • Kennis van en ervaring met juridische bestuursrechtelijke handhavingsprocedures op de eerder genoemde rechtsgebieden (3-5 jaar);
 • Ervaring bij de overheid: bekendheid met handhavingsbeleid en –procedures en sanctie- en gedoogbeleid en de landelijke handhavingsstrategieën.
 • Inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen van overheidsinstellingen.
 • Een open en directe manier van communiceren.
 • Je analyseert scherp, bent verbindend en je kunt goed plannen en organiseren.

Over het bedrijf

 • Maandag® biedt jou de gelegenheid om trainingen volgen die jou verder helpen te ontwikkelen
 • Een groot netwerk met veel verschillende opdrachten
 • Een marktconform salaris volgens het CAR UWO CAO
 • Reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer


Enthousiast geworden? Klaar om te starten? Of heb je nog vragen? Neem dan contact op met mij!


T: 0682135211

M: naomi.vandenakker@maandag.nl


Solliciteren

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

Current job is not marked as favorite, click to favorite this job
Naomi van den Akker
JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Naomi van den Akker