Projectmanager DSO

Roy Venema
JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Roy Venema
NOV 04
Groningen Vast HBO
04.12.2019 100268888
Solliciteren

Over de functie

Zoals jij weet wordt de Omgevingswet ingevoerd op 1 januari 2021.  De Wet is een grote stelselwijziging die eigenlijk alle domeinen van de gemeente raakt. In totaal gaan 26 wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving over in één nieuwe wet, de Omgevingswet. De Wet vraagt van gemeenten dat zij de fysieke leefomgeving op een integrale manier benaderen en heeft tot doel om het omgevingsrecht voor de samenleving inzichtelijker te maken en besluitvorming sneller en beter te laten verlopen. Met name de integrale benadering van de fysieke leefomgeving vraagt van medewerkers, bestuur en raad een andere werkwijze. Het invoeren van de Omgevingswet wordt uitgevoerd in de vorm van een programma onder leiding van een programmamanager.


Eén van de deelprojecten in het programma Implementatie Omgevingswet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Het DSO is een landelijke voorziening waar alle lokale overheden bij aan moeten sluiten en waardoor voor alle inwoners inzichtelijk wordt wat mogelijk is binnen de leefomgeving. Om aan te sluiten bij het DSO moeten gemeenten een aantal basisregistraties aan elkaar verbinden en met nieuw aan te schaffen of aan te passen software de informatie ontsluiten voor haar inwoners. Dit vraagt een aanzienlijke investering in tijd en geld.

Onderwerpen die aan bod komen bij de aansluiting op de landelijke voorziening zijn: keuze applicatie(s) binnen de applicatie-architectuur van de gemeente, datakwaliteit, zaakgericht werken, archivering, privacy en informatiebeveiliging.


Als projectmanager DSO heb jij in dat alles uiteraard een aandeel. Hier een opsomming van jouw verantwoordelijkheden:

  • Is verantwoordelijk voor een goede, werkende en tijdige oplevering van het DSO binnen het afgesproken budget, tijd en eisen/specificaties.
  • Verantwoordelijk voor het traject van aanbesteding van de benodigde software.
  • Maakt in nauwe afstemming met de programmamanager Omgevingswet, collega deelprojectleiders, adviseurs informatiemanagement, ketenpartner OmgevingsDienst Groningen, en andere betrokkenen een analyse van de samenhang en onderlinge afhankelijkheden.
  • Stelt een gedetailleerd projectplan op en leidt de interne projectgroep DSO.
  • Stuurt op de voortgang van het project en rapporteert aan de programmamanager en de opdrachtgever en escaleert zo nodig.
  • Onderhoudt contacten met omliggende gemeenten en zoekt actief naar synergie-voordelen.Functie eisen

Wij zoeken een ervaren projectmanager

  • Met kennis van en ervaring met erkende projectmethoden zoals PRINCE2.
  • Jij bent in bezit van HBO/Academisch werk- en denkniveau.
  • Kennis van GEMMA of bekend met het gemeentelijk applicatielandschap.
  • Kennis omtrent de Omgevingswet en daarbinnen specifiek van het DSO.

Over het bedrijf

Maandag® detacheert interim professionals in de publieke sector. Dit doen we binnen de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg en bij woningcorporaties. Onze professionals weten van aanpakken en bruisen van energie. Dat soort interim professionals vind je bij Maandag®.

Solliciteren

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

Current job is not marked as favorite, click to favorite this job
Roy Venema
JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Roy Venema