Consulent Werk en Inkomen Zelfstandig ondernemers

Over de functie

Als Regisseur W&I zelfstandig ondernemers ligt, naast het begeleiden van andere inwoners uit het participatiebestand, vooral je focus op inwoners die vanuit de Participatiewet een zelfstandige (deeltijd) onderneming willen starten en gevestigde ondernemers die het zonder (financiele) steun tijdelijk op eigen kracht niet redden.


Je verzorgt de intake waarin je de aanvraag en verzoeken toetst en beoordeelt aan de hand van beleid, wet en regelgeving op het gebied de Participatiewet en van zelfstandigen (Bbz, IOAZ, DTO) en financieringsvraagstukken. Op basis van een stevige diagnose op zowel, haalbaarheid en doel- als rechtmatigheid stel je in samenwerking met de inwoner een integraal interventieplan op. Hierbij interpreteer je boekhoudingen, jaarrekeningen en aangiften en adviseer je over prioritering, toekenning en afhandeling van aanvragen en verzoeken. Dit plan is maatwerk. De kerntaak/het doel is de inwoner aan werk te helpen of te ondersteunen bij (de start van) een eigen (deeltijd) onderneming en daarmee meer economisch zelfredzaam te maken. Waarbij je een mogelijke de behoefte aan inkomensondersteuning weet te signaleren.


Het streven is de eigen regie van de inwoner zoveel mogelijk te stimuleren. Om het gewenste resultaat te bereiken ga je zoveel mogelijk uit van de eigen kracht van de inwoner en zijn netwerk. Dit betekent dat je als Regisseur W&I zelfstandig ondernemers hierin motiveert en stimuleert, maar niet overneemt. Deze stappen stem je af in nauwe samenwerking met je collega's, keten- en andere samenwerkingspartners. Je bent in staat bent om de inwoner te wijzen op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Als het nodig is zet je hierbij een maatregelweging in.


Je doet wat nodig is en je zet vlot de juiste ondersteuning in. Het arbeidsperspectief, de haalbaarheid en levensvatbaarheid van (de te starten) onderneming en de mogelijkheden van de inwoner bepalen jouw interventies op werk en inkomen.

Je houdt overzicht op de voortgang en je monitort of de ondersteuning nog steeds een adequate bijdrage levert aan de doelstellingen. Zodra een volgende stap in de ondersteuning nodig is onderneem je hierop actie.

 

Voor de uitvoering van je werkzaamheden is het van belang dat je verschillende onderwerpen en werkzaamheden je snel eigen maakt en adequaat handelt in complexe situaties. Je bent in staat ondernemingsplannen te beoordelen op (financiele) haalbaarheid en kans van slagen. Je bent in staat vanuit de gehele context de (leef)situatie van de inwoner te inventariseren en te begrijpen en creatief te denken vanuit alternatieven en mogelijkheden om het gewenste resultaat van het plan te bereiken. Je signaleert en weet vervolg te geven aan vermoedens van zorgwekkende situaties of situaties die het welslagen van het plan kunnen belemmeren.


Je verricht je werkzaamheden in het brede kader van het sociaal domein en je maakt onderdeel uit van een of meerdere gebiedsteams waaraan je je bijdrage levert aan het totale werk- en inkomensproces met de focus op zelfstandig ondernemers. Dit doe je vanuit een doortastende houding met zowel je naaste collega's in het team als in je contacten met ketenpartners en andere samenwerkingsrelaties.

Hierbij maak je gebruik van de beschikbare deskundigheid en voorzieningen om het optimale resultaat te kunnen behalen. De complexe aard van de probleemsituaties waarin inwoners kunnen verkeren, maakt dat je in staat bent te werken in een speelveld met verschillende belangen, het belang van de inwoner staat hierin voorop. Hiervoor gebruik je een stijl van communiceren die aansluit bij wat de inwoner nodig heeft om aan het werk te gaan. Je pakt je verantwoordelijkheid als het plan naar werk door verschillende belangen in het speelveld dreigen vast te lopen of het beoogde resultaat in het geding komt.

Functie eisen

·        Kennis van de Participatiewet, de Bbz en IOAZ en een gedegen kennis van de arbeidsmarkt en de sociale kaart van regio Den Haag.

·        Je beschikt over juridisch en financieel inzicht

·        Ruime ervaring met de doelgroep van (startende) ondernemers en je beschikt over voldoende inzicht in psychische en psychosociale problematiek om hierop adequate ondersteuning in te schakelen.

·        Je bent in staat de inwoner te motiveren en te stimuleren en bereikt je doel op basis van een uniforme werkwijze met een duidelijke methodische basis.

·        Je bent helder en duidelijk over de kaders en verplichtingen waaronder de arbeidsverplichting naar de inwoner toe.

·        Je kunt confronteren en als dat nodig is consequenties te verbinden aan het niet naleven van kaders en verplichtingen door een maatregelweging in te zetten.

·        Je bent in staat om op verschillende niveaus relaties op te bouwen en effectief te onderhouden en communiceert daarin op alle niveaus open, duidelijk, integer en respectvol.

·        Je de kennis van anderen op waarde weet te schatten zonder te (ver)oordelen en weet daarmee draagvlak te creëren.

·        Je bent analytisch, onderzoekend, sterk doel- en resultaatgericht, in staat om het overzicht te behouden en te sturen op de resultaten.

·        Je beschikt over overtuigingskracht, waardoor je in staat bent te werken met (interne) betrokkenen en externe partijen met eventueel conflicterende belangen.

·        Je kunt feiten van een afstand bekijken en ze in een ruimere context en lange termijn perspectief plaatsen. Zo kom je tot weloverwogen besluiten, zonder je te verliezen in details.

·        Je bent empathisch en professioneel betrokken, maar weet daarbij de zakelijkheid niet uit het oog te verliezen en je voortdurend bewust bent van je rol en het feit dat je onderdeel uitmaakt van de gemeente Arnhem.

·        Je bent proactief en toont als vanzelfsprekend initiatief.

·        Je beschikt over zelfreflectief vermogen en legt verantwoordelijkheid af over je eigen handelen waarbij je ondersteuning inschakelt als je dit nodig hebt of wanneer dit het traject ten goede komt.

·        Je bent proactief en toont als vanzelf initiatief.

·        Je werkt gestructureerd en houd daarbij gedegen overzicht op je caseload.

·        Je houd je aan gemaakte afspraken en spreekt anderen als vanzelfsprekend

ook aan op het niet nakomen van gemaakte afspraken.

·        Je levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van de rol van Regisseur W&I/ Regisseur W&I zelfstandig ondernemers 

Solliciteren

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

Is dit jouw toekomstige baan?

Solliciteren
Anouk Bergenhenegouwen

Anouk Bergenhenegouwen

Recruiter