Skip to footerSkip to content

Helaas, deze vacature is niet actief...

De vacature is wellicht al vervuld of om een andere reden offline gehaald.

Is dit iets voor jou?

Projectleider inrichting openbare ruimte

Zuid-Holland
6-10 jaar
HBO en WO
Civiele techniek
Geplaatst op 09-05-2022

Wil je alsnog solliciteren?Probeer een open sollicitatie.

Open sollicitatie
Meer soortgelijke vacatures bekijken

Projectleider scootmobiel pools DH

Zuid-Holland
0-1 jaar
HBO
Sociaal domein
Geplaatst op 20-01-2022

Over de functie

De gemeente Den Haag zoekt voor een periode van maximaal 9 maanden een uitvoerend projectleider voor een pilot rondom scootmobiel pools. Bijgaand een omschrijving van de taken van de projectleider en de inhoud van de pilot.  Taken

Je bent verantwoordelijk voor de gehele realisatie van het project. Dit betekent dat je in een periode van maximaal 9 maanden twee onbemande scootmobielpools opzet in Den Haag. Het projectplan ligt er al en het is aan jou om daar op een creatieve/innovatieve en doortastende wijze invulling aan te geven. Daarbij werk je samen met partijen in het maatschappelijk middenveld zoals zorginstellingen, welzijnsorganisaties en woningcorporaties.

Daarnaast gaat het om de volgende taken:

·      Een detailplanning- en begroting maken op basis van het projectplan.

·      Bewaken van - en rapporteren over - de voortgang, realisatie van projectdoelstellingen, de planning, het budget, de KPI’s en de risico’s.

·      Creëren van draagvlak bij alle interne- en externe stakeholders.

·      Zorgdragen voor een correcte en tijdige informatievoorziening richting stakeholders en gebruikers, zoals rapportages en (tussentijdse) evaluaties.

Je werkt samen met de beleidsafdeling van OCW en het Wmo-wijkteam. Er is een administratieve kracht beschikbaar om je te ondersteunen.  

Projectbeschrijving

De doelstelling van het project is om aan Hagenaars met een mobiliteitsbehoefte de mogelijkheid te bieden om dicht bij huis gebruik te maken van een scootmobiel uit de pool. Dat doen we door te experimenteren met het implementeren en laten functioneren van twee onbemande pools.

Het project is bedoeld voor inwoners van Den Haag die:

·      Niet in aanmerking komen voor een individuele scootmobiel omdat een geschikte stalling ontbreekt en niet eenvoudig gerealiseerd kan worden;

·      Gezien de mate van beperkingen en verwachte frequentie van gebruik voldoende gecompenseerd worden door deel te nemen aan een scootmobielpool in plaats van een individuele scootmobiel te ontvangen;

·      Onvoldoende gebruikmaken van hun scootmobiel waardoor de scootmobiel wordt ingenomen;

·      Gebruikmaken van een individuele scootmobiel en in een complex wonen waar stallingsproblemen zijn.

 Projectactiviteiten

De bedoeling van de pilot is het implementeren en laten functioneren van twee onbemande pools; één in samenwerking met een woningcorporatie en één in samenwerking met een zorginstelling. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

1. De pool wordt gerealiseerd op een plek waar veel (potentiële) scootmobielgebruikers wonen.

2. De pool wordt gerealiseerd op een centrale plek zodat een gebruiker in staat is om de pool zelfstandig, met behulp van het netwerk of andere voorzieningen en/of hulpmiddelen te bereiken.

3. De rijvaardigheid van deelnemers is getoetst voordat zij deelnemen aan de pool.

4. In eerste instantie bestaat iedere pool uit 6 scootmobielen en minimaal 18 gebruikers. Deze parameter wordt gedurende de pilot getoetst op haalbaarheid. Als daar aanleiding toe is kan de capaciteit worden op- of afgeschaald.

5. Het onbemande karakter van de pool komt vooral tot uiting in het ontbreken van een haal en brengservice en centrale coördinatie. Voor een beperkt aantal uren per week is wel een 'beheerder' nodig die controleert of de scootmobielen worden opgeladen, schoon en heel zijn en geen defecten vertonen.

Functie eisen

  • Je bent resultaatgericht, doortastend en weet anderen mee te krijgen in je plannen.
  • Je werkt graag zelfstandig maar zoekt tegelijkertijd waar nodig de samenwerking en afstemming met anderen.
  • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en hebt ervaring met het werken op het snijvlak van beleid en uitvoering.
  • Je hebt Hbo werk- en denkniveau en ervaring met projectmatig werken.
  • Je kunt je goed uitdrukken in woord en geschrift. 

Open sollicitatie

Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

Open sollicitatie