Skip to footerSkip to content

Helaas, deze vacature is niet actief...

De vacature is wellicht al vervuld of om een andere reden offline gehaald.

Is dit iets voor jou?

Junior Verkeerskundige

Overijssel
0-1 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 05-08-2022

Wil je alsnog solliciteren?Probeer een open sollicitatie.

Open sollicitatie
Meer soortgelijke vacatures bekijken

Strategisch Adviseur Parkeren

Overijssel
3-6 jaar, 6-10 jaar en meer dan 10 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 21-06-2022

Over de functie

Als strategisch adviseur parkeren heb je al ruime ervaring met het ontwikkelen van een parkeerstrategie bij (middel)grote steden. In deze functie ga je namelijk aan de slag met het uitwerken van een nieuwe parkeerstrategie die past bij de Omgevingsvisie 2030. De stad Zwolle zet in op de Mobiliteit transitie Deze is nodig om als stad een flinke schaalsprong te kunnen maken maar ook de stad aantrekkelijk en groen te houden en klaar te maken voor de toekomst. Er worden ruim 1000 huizen per jaar gebouwd voornamelijk in de bestaande stad en men anticipeert op maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Mobiliteit gaat al lang niet meer alleen over asfalt, maar andersom denken vanuit het STOMP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, MAAS en personenvervoer), het anders benutten van ruimte, veiligheid en kwaliteit van leven. Hoe gaan we slimmer en schoner van deur tot deur reizen? Hoe krijgen we de binnenstad autoluw en toch bereikbaar? Waar bouwen we strategisch multifunctionele hubs en hoe krijgen we deze opgenomen in gebiedsontwikkelingen?

Op het gebied van parkeren willen we een strategie ontwikkelen hoe parkeren een bijdrage kan leveren aan een passende mobiliteit strategie voor de toekomst. Het huidige parkeerbeleid (met een koersdocument 2016-2020 eronder) dient te worden herzien. We willen dit uitdrukkelijk verbinden met de ontwikkeling van mobihubs, waarvoor we op dit moment een verkenning voor doen. De strategie werkt vanuit de uitgangspunten van de Omgevings- en Mobiliteitsvisie maar ook van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en het MIRT-gebiedsonderzoek verstedelijking en mobiliteit die momenteel afgerond worden. Het ontwikkelkader Spoorzone en het ontwikkelprogramma Stadshart vormen belangrijke bouwstenen voor de parkeerstrategie. Ook is kortgeleden een parkeerbalans voor het Centrumgebied (Spoorzone en Stadshart) gemaakt. De opgave is om het komende half jaar de bestuurlijke uitgangspunten en ambities van de parkeerstrategie te laten vaststellen zodat op basis daarvan een nieuw parkeerbeleid kan worden ontwikkeld, inclusief de bijbehorende uitwerkingen.

Jouw taken en verantwoordelijkheden in deze functie zijn;

  • Je bent het gezicht en aanjager van de ontwikkeling van deze parkeerstrategie. Je zet een duidelijke koers uit met een compacte begeleidingsgroep. Je maakt als eerste stap een plan van aanpak (routekaart) om van daaruit samen met alle relevante interne en externe stake holders te komen tot een gedragen strategie. Je bent daarbij de sparring partner voor de wethouder en het college en de betrokken ambtenaren. Je organiseert en leidt werksessies en legt de uitkomsten compact en helder schriftelijk vast. Je bereidt presentaties en de benodigde informatie- of besluitvormingsstukken voor college en raad voor. Je werkt toe naar een beslisdocument “parkeerstrategie Zwolle” dat als basis dient voor het op te stellen parkeerbeleid met uitvoeringsagenda. Onderdelen daarvan zijn onder meer:
  • Samenhang met de omgevingsvisie/mobiliteitsvisie
  • Samenhang met de gebiedsontwikkeling in relatie tot mobiliteitsnormen
  • Samenhang met de verstedelijkingsopgaven en uitwerking daarvan
  • Samenhang met de meerjarige financiële onderbouwing
  • Samenhang en bijdrage aan thema’s als klimaat, circulariteit en energietransitie.

Functie eisen

  • Je hebt minimaal een hbo opleiding in relevante richting
  • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als strategisch parkeeradviseur en je hebt aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van een parkeerstrategie voor (middel)grote steden

Open sollicitatie

Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

Open sollicitatie