Skip to footerSkip to content

Senior Juridisch Adviseur

Flevoland
3-6 jaar, 6-10 jaar en meer dan 10 jaar
WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 20-04-2022

Over de functie

Als senior jurist ga je aan de slag bij deze gemeente in Flevoland. Je komt te werken binnen het cluster juridisch advies. Het cluster juridisch advies is verantwoordelijk voor de algemene juridische advisering aan de organisatie. De senior jurist is een generalist en adviseert de organisatie vooral bij grote, complexe en/of politiek gevoelige dossiers, rekening houdend met strategische en bestuurlijke belangen. Maar ook kan er worden gevraagd om gemeentelijke regelgeving met een juridisch oog te beoordelen of mee te lezen bij een voorgesteld besluit aan het college over uiteenlopende kwesties. Ongeacht de adviesvraag wordt een gedegen juridisch, maar vooral ook praktisch uitvoerbaar advies verwacht.

De advisering door het cluster advies heeft betrekking op diverse rechtsgebieden (zowel publiek-, privaat- en Europeesrechtelijk). Binnen het cluster advies wordt niet gewerkt met accounthouderschap. Het is dan ook van belang dat je gedegen algemene kennis hebt van de verschillende rechtsgebieden, dat je snel kan schakelen tussen de diverse regelgevingen en – binnen de juridische context- praktisch adviseert.

In de rol van senior jurist heb je zelfstandig dossiers in behandeling, maar neem je in hoofdlijnen je collega senior jurist mee met het oog op de continuïteit van de werkzaamheden bij vervanging. Je werkt volledig transparant samen met de andere clusterleden. Daarnaast fungeer je als sparringpartner voor je directe collega’s alsook voor collega’s binnen andere onderdelen van de organisatie.

 Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt van je verwacht dat je het grotere plaatje in ogenschouw houdt (helicopterview) en strategisch meedenkt. Je klant kan iedereen binnen de organisatie zijn, echter bij de grote projecten is dat veelal de projectmanager en (senior) beleidsadviseur. De advisering kan zien op projecten die de gemeente zelf dan wel in gezamenlijkheid met andere (decentrale) overheden uitvoert, waarbij jij het belang van de gemeente behartigt.

Functie eisen

  • Afgeronde WO opleiding Rechten
  • Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke senior functie binnen de overheid of indien de werkervaring niet is opgedaan binnen de overheid is kennis en ervaring met het werken met een gemeentelijke organisatie vereist
  • Gedegen kennis van en ervaring met de Gemeentewet, algemeen publiekrecht, met name de Algemene wet bestuursrecht (o.a. verordeningen, nadere regels, beleidsregels en mandaatregelingen),
  • Kennis van en ervaring met privaat- en publiekrechtelijk rechtspersonenrecht (o.a. BW en Wgr);
  • Kennis van en ervaring met het privaatrecht, met name verbintenissenrecht;
  • Kennis van en ervaring met Europees recht, waaronder het aanbestedingsrecht, de Wet markt en Overheid en Staatssteun;
  • Kennis van en ervaring met civielrechtelijk bouwrecht is een pré.

Open sollicitatie

Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

Open sollicitatie