Skip to footerSkip to content

Helaas, deze vacature is niet actief...

De vacature is wellicht al vervuld of om een andere reden offline gehaald.

Is dit iets voor jou?

Interim Teammanager Ruimte

Gelderland
3-6 jaar, 6-10 jaar en meer dan 10 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 29-07-2022

Wil je alsnog solliciteren?Probeer een open sollicitatie.

Open sollicitatie
Meer soortgelijke vacatures bekijken

Projectleider Ruimtelijke Ordening

Gelderland
6-10 jaar en meer dan 10 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 21-06-2022

Over de functie

De gemeente zoekt voor de afdeling Ruimte (binnen het cluster Beleid en Advies) een projectleider Ruimtelijke Ordening voor 20 uur per week. Deze wordt ingezet voor een tweetal bestuurlijk gevoelige projecten waar de komende periode focus en voortgang nodig is:

1. Ontwikkeling bedrijventerrein. De ontwikkeling van een ca 10 hectare groot nieuw energieneutraal bedrijventerrein. De druk vanuit bestuur en Putter bedrijven om dit terrein te ontwikkelen is groot. De komende periode is het zaak om de volgende stappen te zetten: - (laten) opstellen compacte Gebiedsvisie en grondstrategie die de basis en ruimtelijke randvoorwaarden vormen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein - Het (laten) vertalen van de visie en strategie in de tweede fase naar een bestemmingsplan met bijbehorende stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan - Het (laten) concretiseren van de uitgifte van gronden, de bouw, inrichting van de openbare ruimte, de praktische uitvoering en de kosten).

2. Flexwonen. Het leiding geven aan een gebiedsontwikkeling voor tijdelijke woningen en tijdelijk wonen. Op dit moment zijn hier ca 4 locaties voor in beeld. N.a.v. behoefte onderzoek is in de woonvisie de behoefte aan goedkope en flexibele woningen vastgelegd (ca 75 per jaar). Voor een drietal kansrijke locaties moeten vervolgstappen gezet worden zoals bestuurlijk draagvlak (besluitvorming), markconsultatie, afspraken met de woningcorporatie en uitgangspunten voor wie en hoe huisvesten. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de medewerker Volkshuisvesting. Vanuit het Rijk (RvO en atelier Rijksbouwmeester) wordt ondersteuning geboden om voor een aantal locaties tot een haalbare uitwerking te komen.

Je werkzaamheden bestaan uit:

Leiden van de projecten

(laten) opstellen van adviezen en plannen

laten) opstellen stedenbouwkundig ontwerp

(laten) opstellen exploitatieberekeningen

Begeleiden van de ruimtelijke en bestemmingsplanprocedures

Aansturen van intern en extern projectteam

(laten) organiseren van participatietrajecten

In deze functie wordt intensief afgestemd met de wethouder Ruimtelijke Ordening en samengewerkt met collega's verkeer, economie, volkshuishuisvesting en grondzaken en externe partijen zoals een stedenbouwkundig bureau. De gemeente is gestart met een meer project- en procesmatige wijze van werken, wij zoeken iemand die hier een gezaghebbende en dragende speler in kan zijn. 

Functie eisen

  • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Planologie
  • Minimaal 8 jaar ervaring in de rol van projectleider Ruimtelijke Ordening t.b.v. ontwikkeling industrieterreinen en woningbouwlocaties, in dienst bij of in opdracht van gemeenten
  • Minimaal 5 jaar ervaring met het als projectleider ontwikkelen van industrieterreinen;
  • Minimaal 5 jaar ervaring met het begeleiden van grondexploitaties

Open sollicitatie

Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

Open sollicitatie