Skip to footerSkip to content

Helaas, deze vacature is niet actief...

De vacature is wellicht al vervuld of om een andere reden offline gehaald.

Is dit iets voor jou?

Verkeerskundige

Overijssel
3-6 jaar, 6-10 jaar en meer dan 10 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 24-06-2022

Wil je alsnog solliciteren?Probeer een open sollicitatie.

Open sollicitatie
Meer soortgelijke vacatures bekijken

Projectleider Mobiliteit

Overijssel
3-6 jaar, 6-10 jaar en meer dan 10 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 04-05-2022

Over de functie

Als projectleider Mobiliteit ga je bij deze provincie aan de slag binnen het programma Werkgeversaanpak, Veilig, Slim en Duurzaam. Het doel is om bedrijven en organisaties slimmer en schoner te doen reizen. In dit programma wordt gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio. Er wordt op een gebiedsgerichte manier van uitvoering gehanteerd. Werkgevers worden ondersteund in hun mobiliteitsbeleid en met diverse acties en maatwerk oplossingen werkt men samen aan:

  • Minder vervoer: om de capaciteit van het mobiliteitssysteem optimaal te gebruiken zetten we in op het mijden van de spits en streven we naar een meer gelijkmatig gebruik van de infrastructuur.
  • Ander vervoer: om een vastlopend mobiliteitssysteem te voorkomen zetten we in op alternatieven die de bereikbaarheid helpen te vergroten.
  • Schoner vervoer: we stimuleren schoner vervoer om de effecten van slechte luchtkwaliteit (stikstof, fijnstof, CO2) op onze gezondheid en de natuur te beperken.

Het programma valt onder de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid van de provincie. Deze eenheid is verantwoordelijk voor de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van steden en het landelijk gebied. Het programmateam maakt onderdeel uit van de afdeling beleidsvorming Mobiliteit.

Binnen de beide werkgeversnetwerken (regio’s) wordt ingespeeld op ontwikkelingen bij samenhangende werklocaties, die momentum creëren voor het veranderen of aanpassen van mobiliteitsgedrag. Bij veranderingen in de infrastructuur rond een bedrijventerrein, ruimtelijke ontwikkelingen in de nabije omgeving, verduurzaming of innovatie van bedrijven, maar ook bij een situatie als COVID-19, voelen werkgevers de urgentie, omdat er (grote) gevolgen zijn voor hun bereikbaarheid. Samen met de netwerkpartners wordt vanuit advies, kennisdeling en inzet van gedragsinterventies, in zo’n situatie, een verandering in mobiliteitsgedrag geregisseerd.

Binnen beide regio’s is een stuurgroep geïnstalleerd, met vertegenwoordiging uit zowel de publiek- als private sector. Deze stuurgroep adviseert en evalueert rond het op te stellen en uit te voeren programma.

Binnen het programma ben jij als projectleider verantwoordelijke voor de in het werkplan 2022 opgenomen thema's ''Fietsstimulering'' en ''Corridoraanpak A28''

Functie eisen

  • Je hebt minimaal een HBO opleiding
  • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als projectleider bij, of voor, een overheidsorganisatie in de periode 2010-2022
  • Je hebt ervaring met gedragsbeïnvloeding in de mobiliteit op minimaal 5 projecten

Open sollicitatie

Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

Open sollicitatie