Skip to footerSkip to content

Helaas, deze vacature is niet actief...

De vacature is wellicht al vervuld of om een andere reden offline gehaald.

Is dit iets voor jou?

Beleidsmedewerker Veiligheid

Gelderland
1-3 jaar, 3-6 jaar, 6-10 jaar en meer dan 10 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 18-05-2022

Wil je alsnog solliciteren?Probeer een open sollicitatie.

Open sollicitatie
Meer soortgelijke vacatures bekijken

Projectleider Energie

Gelderland
3-6 jaar, 6-10 jaar en meer dan 10 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 06-04-2022

Over de functie

In de rol van projectleider ga je bij deze gemeente op de Veluwe aan de slag met het ontwikkelen van een concrete uitvoeringsstrategie Zon op Dak en Smart New Energy Hubs. Het doel is om zoveel mogelijk grote bedrijfsdaken (op bedrijventerreinen) te benutten voor de opwek van zonne-energie. De energietransitie verandert in hoog tempo het energiesysteem. Naast veranderingen in de wijze van energie-opwek en transport, neemt ook de vraag naar energie toe. Dit vraagt om aanpassing en uitbreiding van de regionale energie-infrastructuur. Aangezien een toename van aanbod van duurzame elektriciteit op bedrijfsterreinen leidt (of kan leiden) netcongestie, kijk je ook naar mogelijkheden om via het realiseren van Smart Energy Hubs vraag, aanbod, opslag/conversie en energie-infrastructuur te verbinden. Dit kan betekenen dat je, samen met de werkgroep en procesregisseur van de RES Noord-Veluwe, ook kijkt naar ontwikkelingen in de omgeving rondom bedrijventerreinen.

Je legt verantwoording af aan de procesregisseur en de werkgroep van de RES Noord-Veluwe en ontwikkelt samen met hem een regionale (energie)programmering en -planning uit. Je schrijft (mee aan) voorstellen/adviezen voor de stuurgroep RES Noord-Veluwe.

Er is op provinciaal niveau een integrale systeemstudie uitgevoerd die inzicht geeft in te verwachten vraag en aanbod en mogelijke knelpunten in het regionale energiesysteem. Mede op basis van de uitkomst van deze studie zorg jij voor een plan van aanpak voor de (korte, middellange en lange termijn) programmering van de regionale energie-infrastructuur, waarbij jouw focus ligt op bedrijfsterreinen. Dit plan van aanpak breng je ook concreet tot uitvoering door acties te ondernemen en partijen aan te jagen.

Dit doe je in zeer nauwe samenwerking met de procesregisseur RES Noord-Veluwe en met lokale, regionale en provinciale stakeholders, zoals gemeenten, bedrijvenkringen, en energiecoöperaties. Omdat de opgave de sectoren industrie (zowel elektriciteit als warmte), mobiliteit en in sommige gevallen ook wonen en landbouw raakt, vraagt dit om een integrale benadering.

Op dit moment is er op/in een aantal locaties/gebieden in de regio sprake van netcongestie op het elektriciteitsnet. Samen met de netbeheerder, gemeenten en initiatiefnemers zoek je naar mogelijkheden om de schaarse capaciteit zo efficiënt mogelijk te benutten. Ook zorg je ervoor dat (eventuele) knelpunten in (ruimtelijke) procedures/regelgeving voor uitbreiding van het net of financiële haalbaarheid van business cases zo vroeg mogelijk in beeld zijn en adviseer je over de mogelijkheden om deze knelpunten op te lossen.

Je ontwikkelt concrete handelingsperspectieven voor de stuurgroep van de RES en, in voorkomende gevallen, de provincie. Je weet jouw adviezen goed te onderbouwen. Je gebruikt daarbij je kennis van de laatste ontwikkelingen rondom zonne- en windenergie, opslag/conversie, energie-infrastructuur en systeemintegratie.

Functie eisen

  • Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding, bij voorkeur richting energiebronnen
  • Je hebt 3 jaar ervaring in het zelfstandig opstellen van beleidsstukken en bestuurlijke adviezen
  • Je hebt 3 jaar ervaring in het realiseren van projecten en aanjagen van partijen

Open sollicitatie

Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

Open sollicitatie