Skip to footerSkip to content

Helaas, deze vacature is niet actief...

De vacature is wellicht al vervuld of om een andere reden offline gehaald.

Is dit iets voor jou?

Dienstverband Maandag® Overheid

Overijssel
1-3 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 25-05-2022

Wil je alsnog solliciteren?Probeer een open sollicitatie.

Open sollicitatie
Meer soortgelijke vacatures bekijken

Programmaleider Hanzestad 2023

Overijssel
1-3 jaar
HBO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 23-12-2021

Over de functie

Voor de gemeente Zwolle ben ik op zoek naar een programmaleider Hanzestad 2023 directeur/bestuurder van een nieuwe Stichting voor 32-36 uur per week, minimaal twee jaar!

Waarom het themajaar Hanze 2023?

In de 13e tot de 18e eeuw werkten Hanzesteden samen in de Hanze om hun handel te beschermen en uit te breiden. Binnen onze regio hebben we maar liefst negen Hanzesteden: Zwolle, Kampen, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Elburg, Zutphen, Deventer en Doesburg.

Vanuit de Hanze-gedachte van weleer willen wij samen een Hanzethemajaar organiseren in 2023.

Het centrale thema ‘Ontmoet de wereld van vandaag en morgen in een historisch decor’ legt het accent op het leven van nu en de toekomst. Het doel is onder meer om de regionale samenwerking te verbeteren, in te zetten op bewonerstrots en sociale cohesie en veel bezoekers (1.5 miljoen) aan te trekken. Iedere stad is zelf verantwoordelijk voor de programmering, maar uiteraard stemmen wij met elkaar af.

Wat betekent het themajaar Hanze 2023 voor Zwolle?

In onze stad willen we een cultureel, economisch en toeristisch aanbod ontwikkelen op een inclusieve manier. Een aanbod dat bijdraagt aan de trots van inwoners, het grotere denken en de gewenste profilering van Zwolle.

Zwolle staat voor een schaalsprong naar 160.000-180.000 inwoners. Bestaande en nieuwe inwoners moeten zich verbonden blijven voelen met hun woonomgeving. Het themajaar geeft een impuls aan gebiedsgericht werken en de verbinding van het fysiek en sociaal domein. De stad heeft een kompas ontwikkeld voor het aanbod binnen de domeinen wonen, werken en vrije tijd.

Dit aanbod moet passen bij het profiel van de experimentele, creatieve en ondernemende Hanzestad (het Zwolse ECO-systeem), waarmee wij kenniswerkers en pioniers naar de stad willen trekken.

Het themajaar kan voor Zwolle een bijdrage leveren aan al deze opgaven. We zien een groot aantal mijlpalen voor ons. In 2030 zal het 50 jaar geleden zijn dat Zwolle als founding father het initiatief nam voor de nieuwe Hanze. En in 2033 willen met we een bid doen om de Culturele Hoofdstad van Nederland worden.

Dit doe jij

Jij bent minstens zo ambitieus als Zwolle en begrijpt dat dit themajaar de prelude is van nog veel meer acties. Daarom willen wij een Stichting oprichten die onafhankelijk van de gemeente opereert.

De Stichting is verantwoordelijk voor het organiseren van het themajaar Hanze 2023 in Zwolle.

Als directeur/bestuurder van de Stichting ben jij de drijvende kracht. In de Raad van Toezicht weet je mensen met de juiste expertise zitting te laten nemen. Kopstukken op het gebied van bijvoorbeeld marketing, cultuur en ondernemerschap. Mensen waarop je kunt bouwen met raad en daad.

Experimenteel, creatief en ondernemend

Veel mensen associëren onze Hanzesteden met prachtige, historische gebouwen en pittoreske plekjes. Zonder hieraan voorbij te gaan, willen wij vooral invulling geven aan de Hanze als samenwerkingsverband. De uitwerking is vernieuwend en doet recht aan onze stad nu en in de (nabije) toekomst. Zwolle positioneert zich dan ook als moderne stad; experimenteel, creatief en ondernemend. Dat weet jij bij alle partijen goed over de bühne te brengen.

Boegbeeld en kartrekker

Jij bent het boegbeeld en de kartrekker van dit enerverende themajaar. Met veel enthousiasme betrek je alle potentiële partners in de stad om samen aan het programma te bouwen. In Zwolle gebeurt al heel veel op het gebied van bijvoorbeeld (culturele) events, theater, toneel, cabaret en exposities. Je zorgt dat deze organisaties het Hanzethema laten doorklinken in 2023. Maar er moeten ook nieuwe events worden opgezet die passen bij de toekomst van de stad; vooruitstrevend en met een landelijke impact. Niet alleen maar cultureel, maar bijvoorbeeld ook door en voor het bedrijfsleven. Een veelheid van wijk- en buurtinitiatieven dragen bij aan de sociale cohesie.

Ras-netwerker

Je hebt veel op je bord. Gelukkig werk je effectief en benut je je netwerk ten volle. Je sluit aan bij bijeenkomsten en werkgroepen, zoals de werkgroep Hanzestedenmarketing die het toerisme in de regio succesvol op de kaart zet. Daarnaast heb je contacten met culturele instellingen, het bedrijfsleven, evenementenorganisaties, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, opleidingsinstituten binnen Zwolle en nog veel meer mensen die wat willen en kunnen betekenen. Je kijkt graag de kunst af bij andere gemeenten of landelijke organisaties die grote events hebben georganiseerd. Want waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden?

Wij willen ook studenten betrekken bij het maken van plannen, de organisatie en uitvoering. Hiervoor richt jij een speciale Hanzeacademie op.

Fondsenwerving

De gemeente heeft een budget uitgetrokken voor dit grootschalige jaarevent. Daarnaast werf je extra fondsen om nog meer mogelijk te maken. Je zoekt naar donaties via bestaande (culturele) fondsen. Kijkt op welke manier het bedrijfsleven wil sponsoren. En overweegt innovatieve manieren om gelden te verwerven, zoals crowdsourcing.

Aangesloten houden

Je zit in een razende rollercoaster en hebt maar één doel voor ogen. Een themajaar Hanze 2023 organiseren, waar iedereen nog jaren over napraat. Toch neem je de tijd om draagvlak te creëren en iedereen aangesloten te houden. Je snapt waar de belangen liggen en bent politiek-sensitief. Op gezette tijden praat je mensen bij. Bestuurders, het management van Zwolle en collega’s die zo enorm meeleven en altijd een helpend handje willen uitsteken.

Functie eisen

  • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding
  • Je hebt ervaring met het organiseren van grote (culturele) evenementen met een bovenregionale impact
  • Je hebt ervaring in het werven van fondsen
  • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als organisator van grotere en kleinere evenementen, zowel cultureel als met sociaal economische impact
  • Je hebt een groot landelijk netwerk binnen de culturele en/of economische sector

Open sollicitatie

Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

Open sollicitatie