Skip to footerSkip to content

Helaas, deze vacature is niet actief...

De vacature is wellicht al vervuld of om een andere reden offline gehaald.

Is dit iets voor jou?

Juridisch Adviseur Leefomgeving

Overijssel
1-3 jaar en 3-6 jaar
HBO en WO
Juridisch
Geplaatst op 23-05-2022

Wil je alsnog solliciteren?Probeer een open sollicitatie.

Open sollicitatie
Meer soortgelijke vacatures bekijken

Procesmanager onderwijshuisvesting

Overijssel
3-6 jaar
HBO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 24-12-2021

Over de functie

Voor de gemeente Zwolle ben ik op zoek naar een procesmanager onderwijshuisvesting voor 36 uur per week, langere duur!

Conform wettelijke verplichtingen is de gemeente verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting en bewegingsonderwijshuisvesting. Daarbij gaat het onder andere om nieuwbouw en renovatie, capaciteitsuitbreiding en tijdelijke huisvesting. De komende 10 jaren staat er ruim 150.000 m2 schooloppervlakte op de nominatie voor renovatie of nieuwbouw. Dit betreffen schoolgebouwen in zowel het primair als voortgezet onderwijs die dan 40 jaar of ouder zijn. De opgave m.b.t. onderwijshuisvesting is opgenomen in het Integraal Huisvestingplan (IHP). Bij de uitvoering van dit plan kijken we vooral gebiedsgericht.

Als procesmanager ben je in staat op diplomatieke wijze invloed uit te oefenen en je netwerk te benutten om je doelen te realiseren. Je geeft leiding aan complexe opgaven die multidisciplinair van aard zijn. Voor jou geldt: hoe complexer, hoe leuker. Je bent je bewust van de hoge politieke, financiële en/of maatschappelijke impact van de opgaven waar je aan werkt en bent in staat om fundamentele en thema-overstijgende afwegingen te maken. Je hebt visie en oog voor nieuwe ontwikkelingen, ziet kansen en daarnaast blijf je resultaatgericht.

Vanzelfsprekend kun je goed samenwerken, weet je anderen te inspireren en ben je in staat om verschillende partijen aan elkaar te verbinden. Je treedt op als gesprekspartner voor bedrijven, instellingen, overheden en burgers.

Uiteraard vertegenwoordig je de gemeente Zwolle en met jouw netwerk skills weet je daarnaast netwerken op te bouwen en te onderhouden die resulteren in een positieve naamsbekendheid van de processen die je aanstuurt. .

Je brengt multidisciplinaire opdrachten tot een gedragen resultaat en je bent hierbij verantwoordelijk voor de totale opdracht, inclusief planning en budget. Je werkt vanuit een opdracht en/of programmadoelstellingen en weet hier vanuit de vertaling te maken naar de realisatie. Je weet dat de relatie met de diverse belanghebbenden vraagt om specifieke benadering en communicatieve vaardigheden, afhankelijk van de verschillende belangen die er spelen. Je hebt begrip voor de behoeftes die er zijn bij burgers, ondernemers en andere belanghebbenden in de processen en projecten en je staat uiteindelijk voor het resultaat.

Je onderhoudt contact met het bestuur (college en de project-/wijkwethouder), (lijn)management, projectmedewerkers en de relevante marktpartijen (scholen, bouwers, bedrijven,) politiek, maatschappelijke belangenorganisaties, bedrijfsleven en burgers.

Wat ga je doen?

  • Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden en sturen van de die processen rondom onderwijshuisvestingsvraagstukken en waar nodig van overige maatschappelijke functies uit het IHP, vanaf de initiatieffase tot aan de realisatiefase. Daarna neemt een bouwkundig projectleider het over
  • Je stuurt het proces in de startfase aan om samen met schoolbesturen, collega’s van de verschillende beleidsvelden en bewoners de opgave uit het IHP te verkennen en te vertalen naar concrete projecten
  • Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van een geschikte organisatievorm om de verschillende fasen van het proces goed in te vullen. Uiteraard in afstemming met je inhoudelijke collega’s
  • Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van het bestuurlijke besluitvormingsproces en je rapporteert over voortgang en besteding van middelen
  • Je draagt bij aan de gezamenlijke maatschappelijke opgave tot verdere verduurzaming van schoolgebouwen

Functie eisen

  • Afgeronde hbo-opleiding
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het vlak van onderwijshuisvesting/onderwijshuisvestingprojecten
  • Je hebt aantoonbare kennis/ervaring rondom de financiering van onderwijshuisvesting
  • Je hebt aantoonbare kennis/ervaring met nieuwe vormen van aanbesteding en selectie van partijen
  • Je hebt  ervaring met overheidsfinanciën, planologische en bestuurlijke kaders

Open sollicitatie

Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

Open sollicitatie