Skip to footerSkip to content

Helaas, deze vacature is niet actief...

De vacature is wellicht al vervuld of om een andere reden offline gehaald.

Is dit iets voor jou?

Projectleider Fysieke ontmoetingsplaats

Overijssel
1-3 jaar, 3-6 jaar, 6-10 jaar en meer dan 10 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 19-01-2022

Wil je alsnog solliciteren?Probeer een open sollicitatie.

Open sollicitatie
Meer soortgelijke vacatures bekijken

Ontwikkelaar Duurzaam Warmtenet (business developer)

Overijssel
6-10 jaar en meer dan 10 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 16-11-2021

Over de functie

Wil jij het verschil maken en meebouwen aan een innovatieve, duurzame warmtevoorziening voor Zwolle? Dan hebben wij dé uitdaging voor jou.


Project: warmtetransitie Holtenbroek en Aa-landen

Vanuit de Zwolse Transitievisie Warmte 2020 werken we stap voor stap en gebiedsgericht om de gebouwde omgeving (woningen en bedrijfsgebouwen) van het aardgas af te krijgen. Omdat het ontwikkelen en realiseren van een met een geothermiebron gevoed warmtenet in de wijken Holtenbroek en Aa-landen kansrijk is, gaan we in die wijken de eerste stappen zetten in de transitie naar aardgasvrije wijken. Daarom is het project Warmtetransitie Holtenbroek en Aa-landen opgestart.

 

Dit project omvat op hoofdlijnen:

Het begeleiden van de ontwikkeling van de geothermiebron;

Het ontwikkelen van een warmtenet met alle nodige voorzieningen (zoals andere duurzame bronnen, piek- en back-upvoorzieningen) voor de eerste fase van de warmteketen in Holtenbroek en Aa-landen;

Het opzetten van de organisatie van de warmteketen;

Het uitvoeren van een intensief proces met stakeholders om te komen tot een haalbare businesscase voor de eerste fase van de warmteketen en een wijkuitvoeringsplan (WUP) voor de twee wijken.

 

In de eerste fase van het project warmtetransitie Holtenbroek en Aa-landen bestaat de opgave uit het ontwikkelen en realiseren van een duurzaam gevoed warmtenet voor circa 8.000 woningequivalenten (Weq’s). Voor de organisatie van deze eerste fase van de warmteketen in Holtenbroek en Aa-landen werkt de gemeente een organisatiemodel uit waarbij de gemeente door, samen met één of meerdere partners, deel te nemen in een op te richten warmtebedrijf.  

 

Jouw rol

Het project is uitdagend, innovatief en politiek gevoelig. Het heeft directe impact op de bewoners, ondernemers en organisaties in de wijken. De opgave is complex en relatief nieuw. Tegelijkertijd moeten er in korte tijd grote stappen worden gezet. Het projectteam is in opbouw, wil volgens IPM-methodiek gaan werken en bestaat uit een projectmanager, omgevingsmanager, contractmanager en manager projectbeheersing.

 

Voor dit team zoeken wij een technisch manager. In deze fase past de term ‘ontwikkelaar duurzaam warmtenet’ beter. We zoeken een business developer met sterke technische affiniteit, een ondernemende regisseur voor de ontwikkeling, die verantwoordelijkheid neemt voor het technisch ontwerpen van de duurzame warmteketen in Holtenbroek en Aa-landen. In deze rol rapporteer je aan de projectmanager, een functie die we parallel aan het invullen zijn.

 

Je stuurt een technisch team aan dat bestaat uit een adviseur warmteketen, een energieadviseur en extern ingehuurde adviseurs. De rol kan een opmaat zijn voor de operationeel manager als het warmteketen in bedrijf gaat.

 

Plaats in de organisatie

Je maakt deel uit van de afdeling Projecten, Processen en Programma’s (PPP) van de gemeente Zwolle diverse ruimtelijke en fysieke projecten realiseert. Vanuit deze afdeling werk je aan het programma Energietransitie en daarbinnen aan het project Warmtetransitie Holtenbroek en Aa-landen.

 

Doel, resultaatgebieden en taken

Als ontwikkelaar werk je vanuit technische kennis van warmtevoorziening en de warmteketen aan de integrale business case voor een haalbare duurzame warmteketen. Je hebt inzicht in de financiële gevolgen van de technische keuzes. Een rol dus waarin commerciële, technische, financiële en leidinggevende vaardigheden samenkomen.

Je bent je verantwoordelijk voor de systeemtechnische uitwerking van de afstemming tussen de warmtevraag en het aanbod van warmte in de te ontwikkelen warmteketen. Je stuurt de samenwerking aan met het consortium van marktpartijen dat de mogelijkheden voor geothermie onderzoekt en de geothermiebron wil gaan ontwikkelen, realiseren en exploiteren. Je stuurt de ontwikkelings- en ontwerpfase van het duurzaam gevoede warmtenet aan op kwaliteit, planning en financiële haalbaarheid. Daarbij houdt je overzicht over de technisch inhoudelijke aspecten van het project en leg je de dwarsverbanden met omgevingsaspecten, projectbeheersing en ontwikkelingen die stadsbreed spelen. Je werkt risicogestuurd en weet wat raakvlakmanagement is.

 

Je bent sparringpartner van de project- en omgevingsmanager. Je bent in staat tijdig dilemma’s te signaleren, maakt deze bespreekbaar en faciliteert het projectteam in het werken aan oplossingen. Op die manier help je het team om de doelen te realiseren, de afspraken na te komen en op een heldere en accurate manier verantwoording af te leggen aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

 

Concrete taken zijn o.a.

regisseren en optimaliseren van het systeemontwerp voor de duurzame warmteketen met duurzame bronnen (waaronder de geothermiebron), buffer-, piek- en backup voorzieningen, een transportnet, warmteoverdrachtsstations, distributienetten en gebouwaansluitingen.

beoordelen van de gevolgen van de keuzes in het systeemontwerp voor de integrale businesscase van de gehele warmteketen;

onderhandelen met partijen in de warmteketen (o.a. consortium geothermiebron en grote afnemers van warmte) over in- en verkoop van warmte; 

vertegenwoordigen en behartigen van de technische belangen binnen het project in de aansturing van marktpartijen (consortium, adviesbureaus, aannemer) en daarbij stellen van de kaders;

het invullen van een sleutelrol naar adviseurs uit de eigen organisatie, het IPM-team en het consortium dat de geothermiebron ontwikkelt. Je stuurt binnen de gemeentelijke organisatie het technisch team aan;

aansturen van lopende technische onderzoeken, je adviseert hierover aan het IPM-team en je toetst de kwaliteit van de door derden geleverde producten;

zorgdragen voor de onderlinge afstemming van technische zaken in relatie met alle projectactiviteiten;

zorgen voor het uitdragen van de technische resultaten van het project naar de omgeving.

Functie eisen

Minimaal HBO werk- en denkniveau met werkervaring in een soortgelijke functie;

Kennis van warmtetechniek en werkervaring in de warmtesector, bij voorkeur op wijkniveau met (duurzame) warmtenetten;

Technische kennis van de gangbare warmteoplossingen en hun onderlinge voor- en nadelen;

Leidinggevende ervaring;

Affiniteit met werken in de publieke sector;

Ervaring met projectmatig werken en het maken van haalbare planningen en businesscases..

 

Competenties - Voor deze rol zijn wij op zoek naar de volgende competenties

communicatief sterk, gericht op samenwerken en met een flexibele, proactieve werkstijl;

met oog voor detail de vertaling weten te maken van ontwikkelingen naar wat dit betekent voor het project, de business case, de werking van systemen, het programma of raakvlakprojecten;

een betrouwbare sparringpartner voor de andere teamleden. Tegelijkertijd durf je

zaken bespreekbaar te maken als dat nodig is, bent waar nodig kritisch en durft ‘met de vuist op tafel te slaan’;

deskundig en creatief in het realiseren van technische (deel)projecten waarbij de kaders niet altijd van tevoren helder afgebakend zijn;

resultaatgericht en in staat om de mening van anderen te beïnvloeden en mensen te motiveren. Ook aan niet-vakgenoten weet je de essentie van het project over te brengen;

vaardig in presenteren, het opstellen van rapporten en planningen, het beoordelen van de financiële, juridische en technische aspecten het project

politiek sensitief; Je schakelt gemakkelijk tussen de politieke werkelijkheid en de praktische uitvoering.

Open sollicitatie

Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

Open sollicitatie