Skip to footerSkip to content

Omgevingsmanager

Overijssel
3-6 jaar
HBO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 27-06-2022

Over de functie

Voor de provincie Overijssel ben ik op zoek naar een omgevingsmanager voor 16 – 24 uur per week, minimaal tot eind 2023!

De omgevingsmanager gaat formeel deel uitmaken van het team ‘Ontwikkelopgave N2000’ van de eenheid Natuur & Milieu van de provincie Overijssel. In de dagelijkse praktijk is de omgevingsmanager werkzaam bij Staatsbosbeheer.

In de projectorganisatie maakt de omgevingsmanager onderdeel uit van het IPM-team van projectteam Punthuizen-Stroothuizen.

Het Natura2000 gebieden Punthuizen-Stroothuizen valt onder de werking van de PAS. In dit gebied wordt in het kader van het programma Ontwikkelopgave N2000 gewerkt aan het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van alle daarbinnen beschermde habitattypen en habitatsoorten. Vanaf half 2016 is in nauwe samenwerking met betrokken partijen in de gebieden gewerkt aan de inrichtingsplannen van de beide gebieden. Dit is per gebied vertaald in een provinciaal inpassingsplan en vergunningaanvragen en deze fase is in december 2017 afgerond. In de huidige fase (fase 3A) worden de provinciale inpassingsplannen en de vergunningen formeel in procedure gebracht en parallel daaraan vindt de verdere technische uitwerking, contractvorming en aanbesteding plaats van de uitvoeringswerkzaamheden. Tevens moeten op het grondspoor nog enkele slagen worden gemaakt om de benodigde gronden beschikbaar te krijgen voor het uitvoeren van de maatregelen.

Het programma Ontwikkelopgave N2000 wordt onder hoge tijdsdruk uitgevoerd, daarnaast moeten de projecten binnen budget worden uitgevoerd.

In deze fase vindt de verdere technische uitwerking, contractvorming en aanbesteding plaats van de uitvoeringswerkzaamheden. Tevens moeten we op het grondspoor in 2/3 dossiers nog een aantal slagen maken om de benodigde gronden beschikbaar te krijgen voor het uitvoeren van de maatregelen.

Onder een aantal agrarische grondeigenaren bestaat nog weerstand tegen het project. Doordat de maatregelen een sectorale natuurinsteek hebben wordt het effect ervan op agrarisch sectorniveau als negatief beleefd.

Eén van de opgaven (onderzoeksmaatregel M31) vraagt mogelijk nog om nadere afstemming op Duits grondgebied met een groot aantal overheden en grondeigenaren.

Overeenstemming met de betreffende eigenaren en de wettelijke borging hiervan vragen van de mgevingsmanager speciale aandacht.

De omgevingsmanager maakt deel uit van een klein en compact IPM-team met een projectleider en dubbelrollen voor een technisch manager/Contractmanager en een projectsecretaris/manager projectbeheersing. Opereren in een klein team vraagt flexibiliteit in het deels kunnen overnemen van elkaars taken.

In alle fases moet het overleg met de directe omgeving gericht op het behoud en ontwikkelen van draagvlak en begrip voor de maatregelen te worden georganiseerd. Daarbij dient een heldere communicatiestrategie te worden gevoerd die is gebaseerd op actueel inzicht in het krachtenveld rondom de projecten.

Gezien het krachtenveld zijn we op zoek naar een pragmatische omgevingsmanager die makkelijk met de agrariërs en andere belanghebbenden schakelt en zich makkelijk beweegt tussen de partijen in het gebied.

Daarnaast heeft de omgevingsmanager een belangrijke verantwoordelijkheid in het stakeholdermanagement, waaronder de bestuurlijke en ambtelijke afstemming met de betrokken partijen en de omgevingscommunicatie.

Het is een pré als de omgevingsmanager niet alleen figuurlijk de taal spreekt van de omgeving, enige kennis van de streektaal (Twents) is handig.

De opdracht betreft fase 3A en vindt plaats van augustus 2022 t/m december 2023. De begeleiding van de uitvoering (fase 3B) maakt optioneel onderdeel uit van de opdracht. Dit betreft de periode van circa januari 2023 t/m juli 2024. De provincie Overijssel maakt tijdig bekend of deze verlengingsoptie wordt gelicht. In samenspraak wordt het aantal uren per week voor fase 3B vastgesteld.

Functie eisen

  • Afgeronde hbo-opleiding op het gebied van ruimtelijke ordening/ruimtelijke inrichting of vergelijkbaar
  • Minimaal 5 jaar werkervaring in het landelijk gebied bij of voor een overheidsorganisatie
  • Je hebt aantoonbaar werkervaring opgedaan als omgevingsmanager in Natura2000 gebiedsprocessen of daaraan aanverwante projecten/processen
  • Je hebt inzicht in de waarden en normen binnen de agrarische sector en ervaring in het werken met deze doelgroep
  • Je hebt werkervaring opgedaan met grondverwervingsprocessen in het landelijk gebied
  • Je hebt werkervaring opgedaan met planvormingsprocedures en vergunningaanvragen in het landelijk gebied
  • Je staat stevig in je schoenen en je hebt aantoonbaar ervaring met communicatieprocessen waarin veel weerstand was te overwinnen

Open sollicitatie

Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

Open sollicitatie