Skip to footerSkip to content

Helaas, deze vacature is niet actief...

De vacature is wellicht al vervuld of om een andere reden offline gehaald.

Is dit iets voor jou?

Beleidsadviseur duurzaamheid

Overijssel
1-3 jaar
HBO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 07-01-2022

Wil je alsnog solliciteren?Probeer een open sollicitatie.

Open sollicitatie
Meer soortgelijke vacatures bekijken

Manager projectbeheersing

Overijssel
3-6 jaar
HBO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 16-11-2021

Over de functie

Voor onze opdrachtgever in Overijssel ben ik op zoek naar een manager projectbeheersing, maar liefst voor (minimaal) een jaar voor 28 – 36 uur per week!

De provincie Overijssel werkt sinds 2015 aan een grote opgave in het landelijk gebied, de Ontwikkelopgave Natura2000. Via dit programma wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen die nodig zijn voor een goed evenwicht tussen economie en ecologie in 24 Natura2000-gebieden. Het wettelijk kader is gebaseerd op Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (Natura 2000). De maatregelen moeten er toe leiden dat de natuurkwaliteit wordt verbeterd, soortendiversiteit wordt beschermd en de effecten van de stikstofuitstoot van bestaande activiteiten (b.v. landbouw en verkeer) op de natuur worden verminderd. Deze vermindering geeft vervolgens weer (wettelijke) ruimte voor het toestaan van uitbreiding of nieuwe activiteiten in het landelijke gebied.

Vanaf 2019 is het belang van natuurherstel in relatie tot stikstofbelasting op de natuur vanuit landbouw, industrie, transport etc nogmaals onderstreept. In dat kader is er samenwerking met het Programma Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA).

Binnen de Ontwikkelopgave wordt onderscheid gemaakt tussen interne maatregelen (binnen bestaande natuur, vooral op gronden van terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel) en externe maatregelen (buiten bestaande natuur, vooral op gronden van agrariërs en andere particuliere eigenaren).

Er wordt intern intensief samengewerkt met specialisten / teams op het gebied van ecologie, hydrologie, grondzaken en GIS.

Voor een aantal projecten voor de externe maatregelen (gebiedsprocessen) is deze opdrachtgever op zoek naar een Manager Projectbeheersing. Zij zoeken een daadkrachtige professional, die een stevige ervaring meebrengt met het werken in een projectomgeving. De uitgangspunten van GOKIT kennen geen geheimen voor je. Je hebt overzicht over de voortgang in den brede van een aantal projecten. En je voorziet de projectleider van voortgangsrapportages. Er ligt daarnaast een rapportagelijn richting de Manager Programmabeheersing. Je bent de bewaker van risico-gestuurd werken in de projecten.

De Manager Projectbeheersing werkt samen met de projectleider bij de juiste beheersing van de projectopdracht conform afspraken. Je zorgt voor grip op het evenwicht tussen scope, planning, budget, kwaliteit, risico’s, informatie, organisatie en de beleidsdoelstellingen van het project (oordeelsvorming). Dit zet je om in concrete acties zoals:

Het op orde houden van de planning waarbij jij verantwoordelijk bent voor inzicht in doorlooptijden, kritieke pad en toegankelijkheid via een MS-project planning;

Het faciliteren van risico-gestuurd werken door het projectteam;

Het opstellen van (financiële) voortgangsinformatie;

Bewaken van of de scope van de projectopdracht op een goede manier wordt verwerkt in het projectresultaat.

De manager projectbeheersing is een verbindende factor tussen alle IPM-rollen. De rol is vooral operationeel en tactisch gericht, met een belangrijke advies- en signaalfunctie aan de projectmanager.

De inzet is nu gericht op 3 projectteams die werken aan de uitvoering van de externe maatregelen in verschillende gebieden.

Functie eisen

  • Afgeronde hbo-opleiding op het gebied van bedrijfseconomie dan wel bosbouw, landschapsinrichting of natuurontwikkeling
  • Minimaal 3 jaar werkervaring als manager projectbeheersing/project control
  • Minimaal 3 jaar werkervaring met planningtools (MS Projects) en MS Access
  • Je hebt werkervaring opgedaan in projecten in het landelijk gebied en meer specifiek voor de natuurontwikkeling in combinatie met water
  • Je hebt werkervaring opgedaan met het werken in een IPM-team in de afgelopen 5 jaar
  • Je hebt werkervaring opgedaan met inkoop- en aanbestedingstrajecten

Open sollicitatie

Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

Open sollicitatie