Skip to footerSkip to content

Helaas, deze vacature is niet actief...

De vacature is wellicht al vervuld of om een andere reden offline gehaald.

Is dit iets voor jou?

Projectmedewerker Openbare Verlichting

Overijssel
1-3 jaar
MBO en HBO
Civiele techniek
Geplaatst op 22-06-2022

Wil je alsnog solliciteren?Probeer een open sollicitatie.

Open sollicitatie
Meer soortgelijke vacatures bekijken

Junior projectmedewerker landschap

Overijssel
0-1 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 03-05-2022

Over de functie

Voor de provincie Overijssel ben ik op zoek naar een junior projectmedewerker landschap voor 28 – 36 uur per week.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Natuur en Milieu, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities. De eenheid bestaat uit zes teams: Leiding, Strategie & Bestuursondersteuning, Landelijk Gebied & Milieu, Natuurbeleid, Project & Uitvoering en Contractering. De plek van de projectmedewerker Landschap is in het team Landelijk Gebied & Milieu. Werkzaamheden bestaan uit twee delen:

Ondersteunen bij de Inventarisatie regelgeving bescherming houtopstanden:

Deze werkzaamheden bestaan uit het inventariseren van de regelgeving van de Overijsselse gemeenten voor bescherming van houtopstanden. Dit bestaat uit 2 onderdelen: ruimtelijke regels in bestemmingsplannen en regels in de kap- of bomenverordeningen. Korte beschrijving van de systematiek en welke houtopstanden op welke wijze beschermd zijn, of dit sluitend is of dat er hiaten in de regelgeving zijn. Op basis van de inventarisatie gemeenten indelen in vergelijkbare groepen (in orde/kan beter/niet in orde) en formuleren conclusies/aanbevelingen. De inventarisatie is basis voor bestuurlijke overleggen en benutten we voor afspraken over communicatie en onze toekomstige regelgeving voor bescherming van houtopstanden. Aanpak: raadplegen openbare bestanden/data; checken bij gemeenten; schrijven samenvatting en advies.

Onderzoekagenda groenblauwe dooradering:

Werkzaamheden bestaan uit inventariseren van onderzoeken, pilots/voorbeelden, projecten, handreikingen en/of adviezen over beheer van landschap(-elementen) en mogelijkheden om dit te financieren. Daaruit de belangrijkste resultaten samenvatten en in beeld brengen wat wel/niet haalbare werkwijzen/systemen/etc. zijn. Het betreft het concreet invullen van de zogenaamde kennisagenda groenblauwe dooradering. De resultaten gebruiken we ook om een beeld te krijgen van handelingsperspectieven (beheer en gebruik) voor Basiskwaliteit Natuur. Daarmee ook in beeld brengen waar nog onderzoeksvragen liggen en op welke wijze, met wie en waarom we daar een vervolg aan kunnen geven.

Aanpak: start van een zoektocht via internet en vervolgens contacten leggen met partijen en instanties om leerpunten te checken en om aanbevelingen voor de onderzoekagenda te formuleren.

Functie eisen

  • Afgeronde hbo- of wo-opleiding in een bestuurskundige richting of in de richting van landschap, landschapsbeheer en planologie
  • Je hebt kennis van /inzicht in regelgeving van ruimtelijke ordening en Wet Natuurbeheer
  • Je hebt enige werkervaring opgedaan met het opstellen van beleidsanalyses tijdens bijvoorbeeld stage of afstudeeropdracht
  • Je hebt aantoonbaar affiniteit met landschap, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of de keuze van een afstudeeropdracht

Open sollicitatie

Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

Open sollicitatie