Skip to footerSkip to content

Helaas, deze vacature is niet actief...

De vacature is wellicht al vervuld of om een andere reden offline gehaald.

Is dit iets voor jou?

Watertoetsadviseur

Flevoland
1-3 jaar, 3-6 jaar, 6-10 jaar en meer dan 10 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 24-12-2021

Wil je alsnog solliciteren?Probeer een open sollicitatie.

Open sollicitatie
Meer soortgelijke vacatures bekijken

Coach Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed

Flevoland
1-3 jaar, 3-6 jaar, 6-10 jaar en meer dan 10 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 12-11-2021

Over de functie

Voor onze opdrachtgever ben ik op zoek naar een Coach Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed.

Een terugkerend knelpunt uit de sectorale routekaarten ten behoeve van maatschappelijk vastgoed is het gebrek aan kennis en/of capaciteit bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren om hun vastgoed te verduurzamen. Uit onderzoek blijkt dat zonder ondersteuning en begeleiding op maat van deze doelgroep de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in verschillende sectoren en op veel plaatsen in het land onvoldoende op gang komt.

De coach verduurzamen maatschappelijk vastgoed vormt voor de doelgroepen van het programma de frontoffice van het ontzorgingsprogramma en is het vaste procesmatige aanspreekpunt voor de deelnemers in Flevoland. Tot de doelgroepen van het Ontzorgingsprogramma behoren:

 • Zorgorganisatie in de langdurige zorg met maximaal 10 gebouwen in eigendom.
 • Zorgorganisatie in de eerstelijnszorg zoals huisartsen, tandartsen en gezondheidscentra met maximaal 10 gebouwen in eigendom.
 • Culturele instelling (ANBI) met maximaal 10 gebouwen in eigendom.
 • Organisatie die gemeenschapshuizen, wijkcentra, buurthuizen of dorpshuizen exploiteert met maximaal 10 gebouwen in eigendom.

De coach heeft samen met de andere teamleden een actieve rol in het zorgen voor bekendheid over het programma. De coach benadert de doelgroepen actief. Naast digitale communicatie gaat de coach juist naar de doelgroepen toe.

 • De coach is verantwoordelijk voor de werving van deelnemers onder de doelgroepen en draagt er zorg voor dat deze zich aanmelden via de website van de provincie.
 • Bij geïnteresseerden wordt een intakegesprek gepland om te onderzoeken of voldaan wordt aan de criteria van het programma. Daarbij wordt tevens gekeken naar de potentie voor energiebesparende - en duurzaamheidsmaatregelen en de financiële - en duurzame effecten die daarmee gepaard gaan, wat zij zelf al doen op dit gebied en in hoeverre er financiële ruimte is voor investeringen in deze maatregelen.
 • De coach informeert deelnemers over de aanpak en de planning van het standaard ontzorgingspakket en schakelt de dienstverlener in die het de werkzaamheden van het ontzorgingspakket uitvoert.
 • De coach monitort de voortgang van de afspraken en werkzaamheden en brengt in kaart of aanvullende dienstverlening nodig is. Desgewenst worden in overleg met de projectleider aanvullende diensten ingekocht.
 • Tot de taken van de coach behoort ook het coördineren en faciliteren van eventuele vraagbundeling van duurzaamheidsmaatregelen om te komen tot lagere investeringskosten (schaalvoordeel) en optimalisaties in uitvoering en beheer.
 • Gedurende de duur van het ontzorgingstraject onderzoekt de coach of er vanuit de doelgroepen behoefte is kennisuitwisseling tussen deelnemers of aan kennis en leerbijeenkomsten met betrekking tot de verduurzaming van vastgoed. Desgewenst faciliteert en/of organiseert de coach dit.
 • Om kennis te delen (o.a. over het traject met de schoolbesturen en gemeenten) en de voortgang te bewaken is er regelmatig overleg binnen het projectteam. Daarnaast zal de coach actief participeren in het kennis- en leernetwerk van het ontzorgingsprogramma binnen Nederland.

Functie eisen

 • Minimaal Hbo opgeleid
 • Werkervaring met het verduurzamen van vastgoed in de afgelopen 5 jaar
 • Werkervaring met het adviseren van/of werken bij een van de eerder genoemde doelgroepen
 • Werkervaring met het opbouwen, stimuleren en enthousiasmeren van een netwerk

Open sollicitatie

Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

Open sollicitatie