Skip to footerSkip to content

Helaas, deze vacature is niet actief...

De vacature is wellicht al vervuld of om een andere reden offline gehaald.

Is dit iets voor jou?

Jurist Handhaving

Overijssel
1-3 jaar, 3-6 jaar, 6-10 jaar en meer dan 10 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 20-05-2022

Wil je alsnog solliciteren?Probeer een open sollicitatie.

Open sollicitatie
Meer soortgelijke vacatures bekijken

Adviseur DAW

Overijssel
3-6 jaar, 6-10 jaar en meer dan 10 jaar
HBO en WO
Ruimtelijk domein
Geplaatst op 19-04-2022

Over de functie

Onze opdrachtgever, het Kadaster, registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. Het kadaster levert een bijdrage aan de inrichting en beheer van het landelijke gebied binnen het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Op verzoek van de DAW-programmamanager zijn wij op zoek naar een zeer ervaren Adviseur Water op programmaniveau. Binnen het DAW-programma wordt gewerkt aan het behalen van de doelen uit de KRW (Kader Richtlijn Water), doelen uit het Deltaprogramma Zoetwater en duurzame en economisch gezonde landbouwbedrijven. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de landbouwsector en waterbeheerders. Het programma wordt aangestuurd door een landelijk programmamanager van het kadaster die een supportteam van regionale DAW-coördinatoren en adviseurs tot zijn beschikking heeft waarbij de bemensing door medewerkers van LTO, RVO, RWS en Kadaster wordt ingevuld. De huidige KRW-periode (2021-2027) is gestart en er ligt juist in deze periode een aantal nieuwe uitdagingen om het DAW-programma in specifieke focusgebieden meer gebiedsgericht in te steken. Ook is het noodzakelijk de effectiviteit van projecten en genomen maatregelen binnen het DAW-programma beter in beeld te kunnen brengen. Het komend jaar staan er veel activiteiten op het programma in het kader van de uitvoering van de DAW-impuls, zowel in uitvoering als in monitoring en verantwoording, o.a. in relatie tot de KRW-evaluatie in 2024. Voor 2022 en 2023 zijn de belangrijkste taken: Opstellen en implementeren monitoringsplan DAW; Ondersteuning programmamanager bij de tactische aansturing van het programma; Verbindende schakel tussen DAW-programma en afstemming in RAO’s en RBO’s; Ondersteuning opstellen uitvoeringsprogramma’s.

Functie eisen

  • Je hebt tenminste een afgeronde hbo en wo denkniveau
  • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring op het gebied van de regionale, nationale en Europese vraagstukken op het gebied van landbouw en water met succesvol samenwerken en coördineren in multidisciplinaire teams en omgevingen, met een politiek-bestuurlijk karakter
  • Je hebt aantoonbare ervaring in KRW én DPZ op nationaal en regionaal niveau
  • Je hebt ervaring met het concretiseren van beleidsopgaven naar praktische hulpmiddelen, monitoringsystemen, verbeelden van voortgang

Open sollicitatie

Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

Open sollicitatie