Omgevingsmanager

Floris Evers
JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Floris Evers
MEI 20
Overijssel Tijdelijk HBO
19.06.2020 103515083
Solliciteren

Over de functie

Ben jij beschikbaar voor een opdracht namens de provincie als 'Omgevingsmanager Natura 2000 projecten' voor 12-16 uur tot medio 2021? Dan kom ik graag met je in contact!


Project

Voor de Natura 2000-gebieden wordt in het kader van het programma Ontwikkelopgave N2000 gewerkt aan het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van alle daarbinnen beschermde habitattypen en habitatsoorten. Vanaf 2015 is in nauwe samenwerking met de betrokken partijen in het gebied gewerkt aan inrichtingsplannen voor de gebieden (fase 2). Deze inrichtingsplannen worden vertaald in een Provinciaal InpassingsPlannen (PIP’s) en vergunningaanvragen. Naar verwachting worden de inrichtingsplannen in de komende maanden afgerond. In de volgende fase (fase3) worden het PIP en de vergunningen formeel in procedure gebracht en parallel daaraan vindt de verdere technische uitwerking, contractvorming en aanbesteding plaats van de uitvoeringswerkzaamheden. Tevens moeten op het grondspoor nog een aantal slagen worden gemaakt om de benodigde gronden beschikbaar gesteld te krijgen voor het uitvoeren van de maatregelen.


Jouw opdracht als Omgevingsmanager

Bij de afronding van de planuitwerkingsfase (fase 2) gaat het om voldoende draagvlak voor de inrichtingsplannen, het goed vastleggen van afspraken met partners over scope en medefinanciering en goede afspraken met de bevoegde gezagen over de benodigde hoofdvergunningen.


In de PIP-procesfase (fase 3a) staat het schakelen centraal tussen provinciaal PIP-team, planologisch adviesbureau, technisch management en omgeving rond het tijdig aanleveren van stukken en adequaat inspelen op zienswijzen en mogelijke beroepen.


Voor de uitvoeringsfase (fase 3b) is de beschikbaarheid van de benodigde gronden cruciaal. Daartoe is vanaf fase 2 goede regie op de grondverwerving en het sluiten van overeenkomsten nodig. Het gaat hierbij om de afstemming tussen de provinciale procesregisseurs grond en hun rentmeesters, het technische management en de omgeving. Ook dienen tijdig voor uitvoeringsfase alle uitvoeringsvergunningen beschikbaar te zijn. 


In alle fases moet het overleg met de directe omgeving gericht op het behoud en ontwikkelen van draagvlak en begrip voor de maatregelen te worden georganiseerd. Daarbij dient een heldere communicatiestrategie te worden gevoerd gebaseerd op actueel inzicht in het krachtenveld rondom de projecten. Hierbij dient te worden samengewerkt met de communicatieadviseur die ongeveer 1 dag in de week beschikbaar is.


Als Omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor:

 • Regie op PIP- en vergunningenproces;
 • Regie op grondverwerving;
 • Organisatie van overleg met de omgeving;
 • Stakeholdermanagement en communicatie;
 • Aansturen van de communicatieadviseur en de relatiemedewerker die op het niveau van eigenaren en omwonenden als omgevingsverbinder opereert;
 • De eigen bijdrage aan het functioneren als IPM-team.

Functie eisen

 • tenminste een afgeronde HBO opleiding;
 • 5 jaar werkervaring in het landelijk gebied in de periode 2011-2020;
 • werkervaring met strategische communicatieprocessen;
 • werkervaring als omgevingsmanager in uitvoeringsprojecten in het landelijk gebied bij of voor een overheidsorganisatie;
 • vaardig in de Duitse taal, zowel schriftelijk als mondeling.

Solliciteren

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

Current job is not marked as favorite, click to favorite this job
Floris Evers
JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Floris Evers