Adviseur Stikstof

Mark Gerritse
JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Mark Gerritse
MEI 12
Utrecht Permanent HBO
11.06.2020 100351339
Solliciteren

Over de functie

Onze opdrachtgever werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Zij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. Zij ondersteunen provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Het Expertiseteam is 1 van de units. Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen / verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning.

In de functie van adviseur stikstof ondersteun je vanuit de uitvoeringsorganisatie de beleidsinhoudelijke advisering voor provincies op het stikstofdossier. Je levert hiervoor een bijdrage aan de IPO programmaorganisatie stikstof in opbouw. Het zwaartepunt zal hierbij liggen op het terrein van beleidslijnen voor vergunningverlening alsmede de opgave voor provincies om tot een zgn. gebiedsgerichte aanpak te komen. Deze gebiedsgerichte aanpak vormt de bijdrage vanuit de respectievelijke provincies op het vlak van daling van stikstof, uitvoering natuurmaatregelen en mogelijk maken vergunningverlening. Hierbij combineer je eigen kennis of die van anderen op het vlak van (natuur)regelgeving, ecologie en het rekenmodel AERIUS ter ondersteuning van nieuwe beleidslijnen voor stikstof. Ben je in staat om op het niveau van een senior te adviseren binnen dit zeer politiek-bestuurlijke dossier, maar heb je tevens oog voor de consequenties voor de uitvoeringspraktijk. Vindt je het leuk om de rol van (deel)projectleider te vervullen, dan wel in de benodigde coördinatie te voorzien voor de 12 provincies. Binnen het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 voer jij je taken uit in een leuk team met een goede balans tussen hard werken en ontspanning.

Functie eisen

  • je overziet het geheel van het stikstofdossier en legt daarbinnen en -buiten de relevante verbanden;
  • je bent een sparringpartner voor collega’s en IPO programmamanagement op het vlak van (beleids)- of bestuurlijke advisering;
  • je signaleert en implementeert kansen om de dienstverlening van de unit te verbeteren;
  • je hebt aantoonbare werkervaring als adviseur op bovenstaand beleidsterrein.

Over het bedrijf

Je gaat aan de slag via Maandag®, wij staan voor werkplezier op nummer 1. Daarbij staat binnen Maandag® ontwikkeling hoog in het vaandel. Ik vertel je graag meer over onze organisatie, onze kernwaarden en onze voorwaarden. Tot Maandag®!

Solliciteren

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

Current job is not marked as favorite, click to favorite this job
Mark Gerritse
JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Mark Gerritse