Skip to footerSkip to content

10 jun. 2021

Verdieping Algemene Wet Bestuursrecht

Virtueel
Training
09:00 - 16:00
Overheid

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is al 25 jaar het algemeen - juridische richtsnoer voor de meeste medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen. Om de paar jaar wordt de Awb uitgebreid met nieuwe onderwerpen. Dagelijks verschijnen uitspraken van de bestuursrechters die een nieuw licht op de interpretatie van de Awb werpen.

Programma

In deze cursus is er veel ruimte voor vragen van deelnemers en behandeling van praktijkcases. Daarnaast komen de volgende onderwerpen, met verwijzing naar jurisprudentie, aan de orde:

 • Nieuwe jurisprudentie over het begrip bestuursorgaan

 • Ontwikkelingen op het begrip belanghebbende

 • Het besluitbegrip met aandacht voor verschillende conclusies

 • Het sociaal domein en de Awb

 • Ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering

 • De bekendmaking van besluiten

 • Het buiten behandeling stellen van een aanvraag

 • De herhaalde aanvraag

 • Beslistermijnen

 • Beleidsregels

 • Handhaving, de lasten en de boete

 • Onrechtmatig verkregen bewijs en de gevolgen daarvan voor het besluit

 • De werking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur

 • De formele vereisten voor bezwaar en beroep

 • Het relativiteitsvereiste met correctie

 • De, meer dan voorheen, indringende wijze van toetsing door de bestuursrechter

 • Ontwikkelingen binnen de rechtspraak, zoals de invoering van een zittingsagenda, de invoering van een grote kamer enz.

Workshop

Voor wie Vakgebied Ruimtelijk & Bestuurlijk Domein: O.a. Juridisch medewerkers/juristen, juridisch controllers en -beleidsmedewerkers, secretarissen commissie bezwaarschriften. Je hebt al 1 tot 2 jaar werkervaring met de AWB en je wilt graag op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen.

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Meer evenementen ontdekken

3 jun. 2023

Lesgeven vanuit je hart

Eindhoven
Training
09:00 - 17:30
Onderwijs

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.
Neem contact op