Skip to footerSkip to content

10 jun. 2021

Basistraining Samen Veilig Verder - Signs of Safety (2-daagse)

Virtueel
Training
09.30 - 16.30
Overheid en zorg

Signs of Safety is een oplossingsgerichte en systeemgerichte benadering die professionals helpt om vanuit partnerschap met gezinnen te werken aan veiligheid. Door middel van het aangaan van partnerschap, het gebruik van oplossingsgerichte vraagtechnieken en de toepassing van praktische tools breng je de (on)veiligheid concreet in kaart en maak je samen met het gezin een plan waarin duurzame veiligheid voor kinderen en ouders wordt gecreëerd.

Programma

Op de eerste dag van deze training worden de basisprincipes van Signs of Safety uitgelegd, gaan we in op het belang van partnerschap, frissen we de kennis over oplossingsgerichte vraagtechnieken op en maak je kennis met het framework. Op de tweede dag ga je (verder) aan de slag met een door jou gemaakt framework en besteden we aandacht aan de Veiligheidscirkels voor het benutten van het netwerk. In de middag oefenen we alle opgedane kennis en vaardigheden in gesprek met een trainingsacteur. Let op: dis is een tweedaagse training. Dag 1: 10 juni 2021 Dag 2: 17 juni 2021

Workshop

Vraag jij je ook wel eens af hoe je zorgen over de veiligheid met betrokkenen helder en effectief kunt bespreken, zonder de samenwerking te verliezen? Wil jij jouw vaardigheden vergroten op het gebied van het uitvragen en concreet in kaart brengen van (on)veilige situaties? Heb je zin om je kennis over Signs of Safety te vergroten, maar vooral ook met de praktische toepassing van deze benadering aan de slag te gaan? Als je deze vragen met “ja” kunt beantwoorden, is de Training Samen Veilig Verder iets voor jou! In deze tweedaagse training leer je alles over de basisprincipes van Signs of Safety, ga je aan de slag met het maken van een framework en oefen je jouw oplossingsgerichte gespreksvaardigheden en het toepassen van een netwerktool met behulp van een trainingsacteur. Voor wie Deze training is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals die in hun werk te maken krijgen met (on)veiligheid in gezinnen en die samen met gezinnen plannen moeten maken om veiligheid te creëren. Deze training is geaccrediteerd met 20 punten door het Kwaliteitsregister SKJ. 

Resultaten

  • Je hebt kennis over de basisprincipes van de Signs of Safety benadering;

  • Je kent de 12 uitgangspunten van partnerschap en kunt deze toepassen in de samenwerking met betrokkenen;

  • Je kan confronteren met behoud van een werkrelatie met de cliënt;

  • Je kent de 6 praktijkelementen en kunt deze als kompas gebruiken in de praktijk;

  • Je kan oplossingsgerichte vraagtechnieken inzetten om (on)veiligheid met cliënten bespreekbaar te maken;

  • Je kent de opzet, inhoud en bedoeling van het framework en kunt een framework maken voor een eigen casus;

  • Je hebt inzicht in het belang van het benutten van het netwerk van de cliënt;

  • Je kan het netwerk inventariseren aan de hand van een tool (Veiligheidscirkels), in gesprek met een cliënt. 

  • Je kan de opgedane kennis, vaardigheden en houdingsaspecten toepassen in de gesprekvoering;

  • Je hebt inzicht in jouw communicatiestijl, houding en manier van kijken naar cliënten.

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Meer evenementen ontdekken

3 jun. 2023

Lesgeven vanuit je hart

Eindhoven
Training
09:00 - 17:30
Onderwijs

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.
Neem contact op