Bestuursadviseur

Maurice Vermeul
JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Maurice Vermeul
FEB 13
Zuid-Holland Tijdelijk WO
15.03.2019 Job-Nr: 9196906
Solliciteren

Over de functie

Als bestuursadviseur ben je onderdeel van cluster Staf, Bestuur en Directie van bestuurs- en directieadviseurs en fungeer je als schakel tussen bestuur, directie en organisatie. Je staat ten dienste van zowel het bestuur als de ambtelijke organisatie en ondersteunt de wederzijdse relatie. Naast de lijn met de bestuurder is ook de samenwerking tussen de leden van de directie, de clustermanagers en de andere bestuursadviseurs belangrijk bij de voorbereiding van de overleggen. Je bent sparringpartner voor de bestuurder(s). Je biedt ondersteuning op maat door het begeleiden van overleg, en advisering over beleidsprocessen en besluitvormingsprocessen binnen de portefeuille van de bestuurder.

 

Jouw functioneren wordt gekenmerkt door sturing, overzicht, bestuurlijke proceskennis en politieke sensitiviteit. Je vormt één team met woordvoering en secretaresse. Je voert overleg met de assistent-gemeentesecretaris, gericht op de wekelijkse B&W-cyclus (toetsing, agendering en terugkoppeling van stukken) en bestuurlijke advisering in brede zin. Deze taken worden in gezamenlijkheid opgepakt, wat betekent dat je in staat wordt geacht om collega’s binnen het team te vervangen en oog houdt voor het college als geheel. Binnen het team functioneer je als ervaren bestuursadviseur ook als aanspreekpunt voor je collega’s zowel als het gaat om de inhoud als om de mens.


Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Regie voeren over het stafoverleg van de bestuurder (portefeuillehouder) en agenderen van bestuurlijke ontwikkelingen en gebeurtenissen;
  • Ondersteunen van de portefeuillehouder bij besprekingen met de ambtelijke organisatie en externen;
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven: tijdig signaleren en interpreteren van in- en externe ontwikkelingen voor de portefeuillehouder, directieleden en clustermanagers;
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan ambtelijke collega’s over nota’s die op een zeker moment worden geagendeerd voor het college;
  • Meedenken in het voortraject en toetsen van nota’s en raadsvoorstellen;
  • Overleggen over, signaleren en delen van informatie samen met de secretaresse, de woordvoerder en collegae en het delen van relevante informatie met de bestuurder(s);
  • Aanwezig zijn bij raadssessies en -vergaderingen ter directe ondersteuning van de portefeuillehouders, voor het vastleggen van toezeggingen en afspraken en het onderhouden van het relevante netwerk.

Functie eisen

Als ervaren bestuursadviseur heb je het vermogen om partijen te laten samenwerken en te anticiperen op verschillende belangen. Je hebt uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden, waardoor je de taal van de bestuurder en organisatie spreekt en verbindingen weet te leggen. Middels jouw organisatie- en omgevingsbewustzijn en politieke antenne kan je politieke en maatschappelijke signalen vertalen in bestuurlijke initiatieven. Verder ben je doortastend, diplomatiek, analytisch scherp en integer. Strategisch adviseren en proactief handelen en denken zijn jou niet vreemd. Tot slot is flexibiliteit ten aanzien van de werktijden gewenst.


Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het belangrijk dat je:

  • beschikt over academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur de opleiding bestuurskunde, politicologie of communicatie;
  • ruime ervaring hebt als bestuursadviseur of een soortgelijke functie;
  • ruime ervaring hebt met het werken in een complex krachtenveld tussen de bestuurlijke en de ambtelijke organisatie.

Over het bedrijf

Staf Bestuur & Directie heeft de taak om continu de kwaliteit van beleidsontwikkeling en besluitvorming te bevorderen door een hoogwaardige ondersteuning aan het college van B&W en de Directie te leveren. Het cluster bestaat uit drie teams, namelijk team Onderzoek, team Advies en team Ondersteuning.


Team Advies bestaat uit een gemêleerde groep van directieadviseurs, bestuursadviseurs, de secretaris van de OR en de klachtencoördinatoren.

Solliciteren

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

Solliciteren
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job