Medewerker Flora-Vegetatiekartering

Koen Bezemer
JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Koen Bezemer
FEB 04
Limburg Tijdelijk MBO
06.03.2019 Job-Nr: 9191325
Solliciteren

Over de functie

Het in kaart brengen van de stadia van de Nederlandse Flora inclusief mossen; diech mos dat goan doen!

In het Decentralisatie-akkoord en Natuurpact van september 2013 zijn tussen Rijk en provincies afspraken gemaakt voor wat betreft de monitoring van de natuurkwaliteit. De provincies zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar krijgen van de voor het Rijk en de provincies noodzakelijke natuurgegevens. Deze gegevens zijn essentieel om over de staat van instandhouding in Natura 2000 gebieden te rapporteren aan Europa, voor de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), het rapporteren over de voortgang van de realisatie van de Goudgroene Natuur (SNL) en voor het evalueren van het provinciale natuurbeleid. Daarnaast vinden natuurdata een brede toepassing in het ruimtelijke beleid. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan planologische toetsingen en MER’s.

Jaarlijks wordt 1/6 deel van de Goudgroene Natuur in Limburg geïnventariseerd. Op het eind van het jaar voorafgaand aan het inventarisatiejaar wordt tijdens een afstemmingsoverleg tussen provincie Limburg en de TBO’s bepaald wie, wat, waar inventariseert. conform de “Werkwijze Monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/ PAS versie 11 okt 2018”. De functie omvat het verrichten van flora- en vegetatiekarteringen conform de “Werkwijze Monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/ PAS versie 11 okt 2018” binnen de Limburgse Goudgroene Natuur in de periode maart tot en met september. Het invoeren van de verzamelde natuurdata in het NDFF en het provinciale GIS. 

Functie eisen

Naar wie zoeken we? Iemand die:

·      Beschikt over gedegen kennis van de Nederlandse Flora inclusief mossen en in staat is om de soorten in alle stadia van ontwikkeling op naam te brengen;

·      In de periode 2013 – 2018 minimaal 3 jaar (werk)ervaring heeft met het uitvoeren van een flora- en vegetatieonderzoek conform “Werkwijze Monitoring en beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/ PAS”;

·      Ervaring heeft met het werken met ArcGis;

·      Ervaringen heeft met Apps om wilde planten te registreren;

·      Beschikt over het Rijbewijs B en in het bezit is van een auto.

Over het bedrijf

Wat mag jij van ons verwachten? Vanuit ons netwerk krijgen wij geregeld vragen naar professionals die bovenstaande taken kunnen uitvoeren. Zowel als junior of senior.

Graag kijken we met jou naar de mogelijkheid van een duurzame samenwerking! Dit betekent de vastigheid van een contract met de flexibiliteit van het projectmatig werken.

Het grote voordeel hiervan is dat je als professional sneller groeit omdat je in verschillende keukens kijkt. Bovendien geloven wij in samenwerking, ontwikkeling en kennis delen met andere collega’s. Die ontwikkeling vinden wij ontzettend belangrijk. Daarom begeleiden we professionals graag bij het optimaal vormgeven van hun loopbaan. We bespreken dit graag en stellen een plan op om daar te komen waar jij wilt zijn.

Bij Maandag® weten wij wat voor mensen vandaag nodig zijn. Mensen met een frisse blik op morgen. Die aangesloten zijn op de technologische, juridische, financiële en maatschappelijke ontwikkelingen. Kortom; met kennis van zaken. Dat zijn de mensen van Maandag®.

Solliciteren

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

Solliciteren
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job