Product Owner

Katja Bobyleva
JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Katja Bobyleva
JAN 03
Noord-Holland Tijdelijk HBO
02.02.2019 Job-Nr: 9174492
Solliciteren

Over de functie

Als Product Owner ga jij meewerken aan het programma Mijn Amsterdam, dat is georganiseerd in vijf werkstromen die samen de deliverables van het programma realiseren. Binnen de werkstroom 'Realisatie' zorgt een team van product owners / projectleiders samen voor de daadwerkelijke realisatie van aansluitingen en functionaliteiten, van start tot eind. Deze aansluitingen lopen van bronsysteem naar het gemeentelijke gegevensknooppunt Datapunt (broker) en worden vanuit daar verder ontsloten naar het portaal Mijn Amsterdam. Bij de realisatie van een aansluiting komen in ieder geval de volgende aspecten kijken:

- begeleiding van de realisatie van een webservice op het bronsysteem (veelal in nauwe samenwerking met een projectleider aan de kant van de aansluitende directie) - van ontwerp tot oplevering (test)

- realiseren van benodigde ICT-infra ten behoeve van de koppeling met het Datapunt Amsterdam

- uitvoeren van privacy- en security-assessments en realisatie van daaruit voortvloeiende maatregelen

- opstellen interactie-ontwerp en uitvoeren gebruikerstesten

- back- en frontend ontwikkeling Mijn Amsterdam

- testen: keten, technisch, functioneel en acceptatie

- voorbereiding van praktische invoering en implementatie in de andere dienstverleningskanalen


Samen met makers en andere stakeholders ben jij n de hele realisatieketen verantwoordelijk voor de aansluiting van meerdere directies. Omdat deze domeinen vaak (nog) niet agile werken vervul je een dubbelrol. Naar het centrale agile realisatieteam voed en bewaak je de backlog vanuit de diverse aansluitende directies. Binnen de betreffende directies vervul je een meer 'klassieke' rol als projectleider, waarbij je binnen het programma Mijn Amsterdam verantwoordelijk bent van plan van aanpak tot en met implementatie in de dienstverleningskanalen.

Ten behoeve van de realisatie is een centraal agile team ingericht. Dit team bestaat uit analisten, ontwerpers, ontwikkelaars en beheerders. Daarnaast werk je nauw samen met contentredacteuren, communicatie en implementatiemanagement, en natuurlijk met de projectleider en collega's aan de kant van de aansluitende directie. Per aansluiting zorg jij voor een gedegen projectvoorbereiding en een soepele uitvoering daarvan, binnen scope, tijd en budget. Zowel aan de 'harde' (planning, budget, risicobeheersing) als aan de 'zachte' kant van het veranderingsproces (impact en verandering van bestaande werkwijzen op organisatie, mens en processen). Je bewaakt de voortgang van de lopende aansluitingen op zowel functioneel, technisch, financieel als administratief vlak. Daarbij rapporteer je periodiek aan de programmamanager Mijn Amsterdam over de voortgang en gemaakte kosten.

Functie eisen

  • in het bezit van een erkende HBO diploma
  • Agile Product Owner gecertificeerd
  • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) met het leiden van gecompliceerde / SCOPAFIJTH projecten met een ICT component
  • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) met het leiden van projecten in een grote (>5.000) klantcontactorganisatie
  • minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) als projectleider van PRINCE2-project
  • je bent goed in staat om stakeholders te betrekken bij en te verbinden aan projecten. Dit dient duidelijk toegelicht te worden in de motivatie aan de hand van voorbeelden met behulp van de STAR methodiek
  • je geeft op verbindende wijze leiding aan tijdelijke projectteams, en weet goed gebruik te maken van de aanwezige talenten en drijfveren in het team. Dit dient duidelijk toegelicht te worden in de motivatie aan de hand van voorbeelden met behulp van de STAR methodiek

Over het bedrijf

Mijn Amsterdam is het klantportaal van de gemeente Amsterdam waar Amsterdammers 24/7 terecht kunnen voor inzage in hun persoonlijke gegevens, in de producten en diensten die zij bij de gemeente afnemen, en voor persoonlijke suggesties voor andere relevante producten en diensten. Het portaal wordt op dit moment ontwikkeld, met als ambitie in de loop van 2019 een minimum viable product uit te rollen naar de eerste Amsterdammers. Om deze ambitie waar te maken moet allereerst data uit bronsystemen van verschillende gemeentelijke directies worden ontsloten naar het portaal, en daarnaast een aantal generieke functionaliteiten worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Hiervoor is vanuit het programma Mijn Amsterdam een roadmap opgesteld voor 2019 die wordt gerealiseerd door een agile team. Als product owner / projectleider ben je binnen het programma samen met de product owner Sociaal en chief product owner Mijn Amsterdam verantwoordelijk voor het ketenbreed realiseren van de aansluitingen van deze systemen en - voor een deel nog nader te specificeren - andere functionaliteiten op deze roadmap. Met als doel een flinke verbetering in de (digitale) dienstverlening aan de Amsterdammer. Een mooie en uitdagende klus in een dynamische omgeving.

Solliciteren

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

Solliciteren
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job