Juridisch Planologisch Adviseur

JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Leonique Laureij
SEP 12
Zuid-Holland Tijdelijk HBO
12.10.2018 Job-Nr: 9125890
Solliciteren

Over de functie

De afdeling waar jij werkzaam bent houdt zich bezig met het vormgeven aan de strategische visie en centrale ambities voor de stad. Zij voeren regie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dit doen ze door het ontwikkelen van (strategisch) beleid, door het maken van ruimtelijke uitvoeringsplannen, door het voeren van grondbeleid en door het realiseren van ruimtelijk-fysieke projecten. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid Stedelijk beleid is verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling. Binnen dit team werken de vakdisciplines Wonen, Milieubeleid, Verkeer, Stedenbouw en Landschap, Planologie en Plan juridische Zaken. Tevens verzorgt dit team voor de vertaling van strategisch beleid in ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, structuurplannen, stedenbouwkundige plannen, gebiedsvisies).


Jouw uitdaging:

De planjuristen binnen het team vertalen strategisch beleid in ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen of visies, voor de stad. Daarnaast behandelen planjuristen concrete bouwplannen van burgers en bedrijven die afwijken van het bestemmingsplan. Om het werk op een passende wijze uit te kunnen voeren werk je nauw samen met de andere vakdisciplines in het team alsmede de Wabo regisseurs van de afdeling Vergunning en Handhaving.

Jouw taken / opdracht:

  • Je zorgt ervoor dat beleid op het gebied van ruimtelijke ordening effectief wordt door vertaald. Daarvoor volg je ontwikkelingen nauwgezet en adviseer je het management en het bestuur adequaat over mogelijke politieke, maatschappelijke en juridische complicaties .
  • Daarnaast is het aan jou om ruimtelijke procedures inhoudelijk en procesmatig te begeleiden. Je hebt een sterk ondersteunende rol bij de realisatie van plannen. Al in een vroeg stadium beoordeel je plannen op juridisch-planologische haalbaarheid. Daarvoor adviseer je belanghebbenden bij een project - van bewoners tot projectontwikkelaars - over publiekrechtelijke aspecten zoals omgevingsvergunningen en geluidshinder. Met jouw kennis van zaken én met creativiteit zoek je openingen om plannen binnen de regelgeving mogelijk te maken.Functie eisen

Heb jij:

  • HBO+ (Juridische richting)
  • Teamspeler
  • Bestuurlijke sensitiviteit
  • Communicatieve vaardigheden
  • Aantoonbare actuele kennis van ruimtelijke ordening, omgevingsrecht en aanpalende vakgebieden
  • Aantoonbare ervaring met soortgelijke opdrachten, meerdere jaren ervaring als planjurist.


Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel en ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Ik kom graag met je in contact via: 06 22 04 23 19 of mailen naar: Leonique.Laureij@maandag.nl of je kan solliciteren via de daarvoor bestemde knop!

Over het bedrijf

Solliciteren
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job