Zorgcoördinator Gehandicaptenzorg

Melissa Raijmakers
JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Melissa Raijmakers
SEP 06
Noord-Brabant Vast HBO
06.10.2018 Job-Nr: 9123329
Solliciteren

Over de functie

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het coördineren van de individuele zorg- en ondersteuningsvragen van cliënten door het regelen en afstemmen van de gelijktijdige of opeenvolgende zorg en ondersteuning met alle betrokken hulpverleners. Het doel is om kwaliteit en continuïteit van zorgverlening te bevorderen en de zorg en ondersteuning aan de cliënt zo efficiënt mogelijk te organiseren. Je ontvangt de hiërarchische leiding van de direct leidinggevende e je coördineert de zorg rondom de cliënt. Je werkt zowel in de directe uitvoering (15%) van de zorg als in de indirecte uitvoering(85%)!


Jij:

bent het eerste aanspreekpunt voor de cliënt en stemt de zorg, mede in het kader van financiering, af met de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordigers, wisselt informatie uit en activeert/betrekt hen bij de hulpverlening; coördineert en organiseert het totale proces rondom de zorg- en dienstverlening; ondersteunt ouders/wettelijk vertegenwoordigers bij de voorbereiding van de indicatieaanvraag en overig zorgtrajecten; bewaakt dat de cliënt de juiste indicatie heeft in samenspraak met de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger; stemt relevante informatie af met betrokken collega’s, disciplines, externe instanties en/of wettelijk vertegenwoordigers en geeft zo nodig voorlichting, instructie en toelichting; organiseert en leidt het multidisciplinair overleg.


 Daarnaast:

• Geef je aanwijzingen aan teamleden over het uitvoeren van de zorg en begeleiding rondom de cliënt;

• Zorg je voor een effectieve en efficiënte inzet van leden van het team rondom de cliënt;

• Coach jij de teamleden op het gebied van zorgverlening en ondersteuning.

• Lever jij een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg door het doen van verbetervoorstellen;

• Neem je desgevraagd deel aan projecten, commissies enzovoort en levert hierin een vakinhoudelijke bijdrage;

• Signaleer je bijzonderheden en rapporteert hierover aan de leidinggevende;

• Kan jij vrijwilligers inschakelen, begeleidt hen en onderhoudt hiertoe contacten met de coördinator vrijwilligerswerk.

Functie eisen

Kennis

De functie vereist een gerichte, afgeronde opleiding op HBO-niveau aangevuld met werkervaring met de doelgroep. Kennis van methodisch handelen binnen de zorg- en dienstverlening, aanvullende scholing op het vlak van gedragsbehandeling, langdurige somatische klachten en kennis van diverse hulpverleningsvisies. De zorgcoördinator moet hiertussen verbanden kunnen leggen. Kennis van de sociale kaart en inzicht in werkwijze van andere disciplines is nodig. Verklaring van bevoegd- en bekwaamheid is vereist voor het verrichten van verpleegtechnische handelingen.


Zelfstandigheid

De werkzaamheden worden volgens richtlijnen en protocollen zelfstandig uitgevoerd waarbinnen zowel de eigen werkzaamheden als die van teamleden georganiseerd worden. Niet-alledaagse problemen worden zelfstandig opgelost. Teruggevallen kan worden op de leidinggevende en (buiten kantooruren) op de verantwoordelijke dienst/bereikbaarheidsdienst/ consultatiedienst. De functie vereist het nemen van initiatieven, oplossend vermogen en vindingrijkheid om samenhang van problemen c.q. situaties te zien en te kunnen oplossen. Proactiviteit is nodig voor het doen van voorstellen en voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.


Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden als klantgerichtheid, tact, inlevingsvermogen, motiveren, luisteren en hulpvaardigheid zijn nodig bij het begeleiden van cliënten (met een intensieve zorgvraag) en bij het opstellen en uitdragen van het persoonlijk plan. De veelvuldige in- en externe contacten op diverse niveaus vereisen luistervaardigheid en inlevingsvermogen. Ten aanzien van de coördinatie worden eisen gesteld aan samenwerken, controlerend en corrigerend vermogen en overtuigingskracht. Enthousiasmeren, coachen, motiveren en aanspreken/corrigeren zijn nodig bij het geven van aanwijzingen aan medewerkers. Met name in contacten met wettelijk vertegenwoordigers worden eisen gesteld aan het om kunnen gaan met tegengestelde belangen en overtuigingskracht.


Overige functie-eisen

Eisen worden gesteld aan geduld en doorzettingsvermogen bij het motiveren en stimuleren van teamleden, cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en andere hulpverleners en bij het omgaan met cliënten met een intensieve zorgvraag. Daarnaast is gevoel voor systematiek, ordelijkheid en hygiëne vereist bij het opstellen en bewaken van persoonlijke plannen en het verrichten van verpleegtechnische handelingen. Integriteit is vereist bij de omgang met cliëntgegevens. Eisen worden gesteld aan voorkomen en gedrag in verband met contacten met cliënten, wettelijk vertegenwoordigers en andere hulpverleners. Eisen worden gesteld aan gevoel voor menselijk lichaam in verband met het observeren van cliënten en het verrichten van verzorgende/verplegende handelingen.

Over het bedrijf

Maandag® biedt jou de gelegenheid om je expertise bij diverse organisatie in te zetten en uit te breiden. Daar wordt de zorgbranche blij en beter van, maar jij ook! Bij Maandag® koppel je dus de voordelen van een vaste werkgever aan de voordelen van flexibel werken! Daarnaast ontvang je een uitstekend salaris dat recht doet aan jouw kennis en ervaring (conform de salarisschalen). Je wordt ingeschaald op basis van opleiding en ervaring.


Wij vergoeden alle reiskosten op basis van €0,19 per kilometer. Samen met de Maandag® Academy werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en volg je diverse cursussen en trainingen. Uiteraard horen pensioenregeling, vakantiedagen en vakantiegeld ook tot de voorwaarden.

Solliciteren
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job