Juridisch Planoloog

Moniek Teunissen
JOUW MAANDAG
Contactpersoon
Moniek Teunissen
AUG 24
Noord-Holland Tijdelijk WO
23.09.2018 Job-Nr: 9117424
Solliciteren

Over de functie

Het waarborgen van een gezonde fysieke leefomgeving. Als projectleider bestemmingsplannen heb jij kennis om dit te waarborgen. Ben jij onze nieuwe Juridisch Planoloog?


Als projectleider bestemmingsplannen coördineer je adviezen van vakspecialisten, beoordeel je (milieu)onderzoeken en weeg je alle aspecten van de ruimtelijke ordening grondig af. Je hebt in een vroeg stadium van de planvorming al oog voor een goede samenwerking met de bewoners. Je organiseert informatieavonden en participatietrajecten. Alles wat er hier uitkomt vertaal je naar een bestemmingsplan of omgevingsplan dat maatschappelijk en politiek draagvlak heeft. In de bestuurlijke stukken kun je goed uitleggen welke afwegingen voor het bestuur belangrijk zijn en zo nodig de gemeenteraad een presentatie geven over het plan.


De gemeente vindt het belangrijk dat de je affiniteit hebt met het milieurecht aangezien alle ontwikkelingen milieu een complex onderdeel is van de planvorming. Het schrijven en inhoudelijk beoordelen van uitgebreide milieuadviezen behoort tot de taken. Ook het initiëren, begeleiden en beoordelen van een MER kan onderdeel zijn van de werkzaamheden.

Functie eisen

  • Je bent in het bezit van een erkende afgeronde WO opleiding Nederlands recht.
  • Je hebt aantoonbare kennis van de Omgevingswet, m.e.r.-regelgeving, Wet geluidhinder, Wet milieubeheer en. Wet natuurbescherming
  • Je hebt actuele kennis en ervaring met (toepassen) van (nieuwe) wet- en regelgeving.
  • Je hebt minimaal 3-4 jaar aantoonbare ervaring in het opstellen van bestemmingsplannen, dan wel met het adviseren op bestemmingsplannen vanuit milieutechnisch oogpunt.
  • Je hebt minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring met complexe transformatieopgaven waarbij versnipperd eigendom, aanwezigheid van bedrijven met hindercontouren en andere milieuaspecten (bodemverontreiniging) en tegengestelde belangen de complexiteit bepalen.  
  • Je hebt aantoonbare ervaring met het doen van strategische voorstellen om ogenschijnlijke botsende functies in een transformatiegebied te combineren, zonder de belangen van de bestaande ondernemers te schaden. 

Wens:

  • Is de aangeboden kandidaat gespecialiseerd in milieurecht?
  • Heeft de aangeboden kanidaat aantoonbare kennis van de nieuwe Omgevingswet?
  • Heet de aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met gebiedsontwikkeling?


Over het bedrijf

Solliciteren
Current job is not marked as favorite, click to favorite this job