Skip to footerSkip to content

Projectleider implementatie Wet open overheid (Woo)

Utrecht
3-6 jaar
HBO en WO
IT-projectmanagement & scrum agile
Geplaatst op 16-12-2022

Over de functie

Wat is actief openbaar maken?

Actief openbaar maken houdt in dat documenten in de 11 informatiecategorieën binnen 14 dagen nadat ze de status definitief hebben gekregen elektronisch gepubliceerd moeten worden via PLOOI, een platform voor actieve openbaarmaking van overheidsinformatie van Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). KOOP is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze verplichting gaat bijvoorbeeld gelden voor de raadsstukken, bestuursstukken en Wob-Woo-verzoeken. Verschil met de bestaande actieve openbaarmaking volgens artikel 8 van de Wob is dat de Woo specifieke categorieën opsomt die verplicht actief openbaar gemaakt worden.

Wat betekent het op orde brengen in het kader van de Woo?

Verder verplicht de Woo gemeenten om de informatiehuishouding op orde te brengen en hun digitale overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te maken en te houden. De bepaling uit de Archiefwet dat gemeenten, documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat moeten bewaren, wordt herhaald in de Woo.

De gemeente wil de implementatie van de Woo projectmatig aanpakken om ervoor te zorgen dat onze processen voldoen aan de kwaliteitseisen van de Woo. Per 1 mei 2022 is de wet in werking getreden. Voor het actief openbaar maken van de informatiecategorieën wordt 5 jaar voorgeschreven, voor het op orde krijgen van de basis van de informatievoorziening (een tweede aspect benoemd in de wet) wordt 8 jaar gegeven.

De eerste fase van het project betrof het verkrijgen van inzicht in de impact die de invoering van de wet heeft. Deze impactanalyse behelst onder andere aanpassingen binnen onze primaire en bedrijfsvoering processen, organisatievertaling in rollen en verantwoordelijkheden, aanpassingen in systemen en aansluiting op PLOOI en, belangrijk, de veranderende werkwijze voor de ambtenaar.

De tweede fase behelst het opstellen en vaststellen van een implementatieplan met daarin een planning voor het actief openbaar maken van de informatiecategorieën.

Inmiddels heeft de gemeente fase 1 afgerond en is er een implementatieplan geschreven. Wij zijn nu opzoek naar een projectleider om dit implementatieplan uit te voeren.

De Woo raakt alle teams binnen onze gemeente. De Woo is van invloed op de hele informatiehuishouding en vraagt een andere werkwijze van de hele gemeentelijke organisatie. Het doel van de Woo is een transparantere overheid. Om de invoering succesvol te laten zijn spelen drie onderwerpen die met elkaar te maken hebben een rol: draagvlak bij medewerkers, een goede veranderkundige aanpak en planmatige invoering.

De werkzaamheden zullen bestaan uit een mix van taken binnen de Woo beschreven aandachtsgebieden. Een groot deel van het werk bestaat uit het voorbereiden en uitvoeren van de taken die in het implementatieplan zijn beschreven Daarbij dienen veel inhoudelijke zaken op een rij gezet te worden en daarna planmatig uitgewerkt en afgestemd te worden. Ook de financiën moeten worden berekend. Het Rijk heeft meerjarig budgetten vrijgemaakt en de verdeling is ingewikkeld.


Wat moet door de projectleider zoal worden gedaan/opgeleverd?

 • Inventarisatie en groeperen van de stand van zaken op de kerndelen van de wet;
 • Onderzoek doen naar het huidige beleid en proces van het opstellen en publiceren van documenten;
 • Een plan van aanpak inrichting Woo waarbij een expliciet ambitieniveau wordt beschreven dat aansluit op in het -implementatieplan beschreven ambitieniveau;
 • Een advies voor veranderingen in de organisatie;
 • Een robuust en reëel financieel (meerjarig) budget voor de diverse disciplines;
 • Een realistische raming van capaciteit en looptijden van de in het PvA benoemde deelprojecten (projectplanning);
 • Beschrijving van een in te richten projectorganisatie;
 • Een kader voor het bewaken en monitoren van de voortgang (dashboard);
 • Voorstel m.b.t. samenstelling van de projectgroep tot het implementeren van de Woo in de organisatie;
 • Identificatie risico’s met de mogelijke consequenties en uitgewerkte alternatieven c.q. beheersmaatregelen;
 • De samenhang en/of afhankelijkheden met andere projecten in kaart brengen en beschrijven in het plan van aanpak. In ieder geval samenhang met de AVG, wet digitale toegankelijkheid en de Wep;
 • Inrichten en leiding geven aan de projectorganisatie voor de actieve openbaarmaking, waarbij het proces en techniek van geautomatiseerd publiceren wordt gerealiseerd.

Functie eisen

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in de rol van projectleider of kwartiermaker bij een gemeente;


Gunningscriteria

 1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bestuurskunde, Juridisch of Informatiehuishouding;
 2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar in de rol van projectleider of kwartiermaker bij een gemeente;
 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar op het gebied van implementatie van wetgeving en/of informatievoorziening in primaire en bedrijfsvoering processen;
 4. Aantoonbare kennis van Wob én Woo door aantoonbare werkervaring of een cursus.

Over het bedrijf

Maandag® is de detacheerder in de publieke sector. Vanuit Maandag® kunnen wij jouw zekerheid aanbieden met afwisseling. Zo profiteer je van een contract, maar werkt flexibel voor verschillende projecten en opdrachtgevers. Daarnaast krijg je volop ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden en werk je nooit alleen. We geloven in samenwerking, ontwikkeling en kennis delen met andere collega’s van Maandag®.


Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Ik kom graag met je in contact via: 06-23960436 of mail naar max.scheelbeek@maandag.nl. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

Open sollicitatie

Geef jij frisse energie aan belangrijk werk? En ben je benieuwd of er mogelijkheden voor jou zijn bij Maandag®? Verstuur dan direct een open sollicitatie!

Open sollicitatie