Skip to footerSkip to content

3 sep. 2021

Wet inburgering 2021

Virtueel
Training
9.00 - 16.00
Overheid

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Kern van de nieuwe wet is dat de regie op het inburgeren (weer) teruggebracht wordt bij de gemeente. Alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht moeten zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau. Om volwaardig mee te kunnen doen is het van belang om zo snel mogelijk werk te krijgen. In deze cursus leert u wat van gemeenten wordt verwacht en hoe u via het inburgeringsbeleid uw integrale doelen kunt nastreven.

Inhoud van de training

Ontwikkeling nieuwe Wet inburgering

 • Voorgeschiedenis

 • Grondbeginselen

 • Betrokken organisaties

 • Pilots

Uitvoering door gemeente

 • Taakstelling & Maatschappelijke begeleiding

 • Van DUO naar gemeente: Inburgering en participatie hernieuwd

 • Integraal in het sociaal domein

Knelpunten inburgering

 • Leren van taal in combinatie met participatie

 • Aanpassingsvermogen inburgeraar

 • Schuldenrisico, uitsluitingsrisico

Instrumenten nieuwe wet inburgering

 • Persoonlijk Inburgering- en Participatie plan PIP

 • Oriëntatie op de arbeidsmarkt, kennismaking Nederlandse maatschappij

 • Ont-zorgen

 • Leerroutes, zelfredzaamheid, B1, Onderwijsroute

Vergeten doelgroep

 • ELIP-groep

 • Langdurig niet-succesvol ingeburgerde

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Meer evenementen ontdekken

1 sep. 2022

Duiden van seksueel gedrag. Werken met het vlaggensysteem

Nieuwegein
Training
10:00-17:00
Zorg

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.
Neem contact op