Skip to footerSkip to content

23 sep. 2021

Waterstof: van concept naar uitvoering

Assen
Training
10:00 - 17:00
Overheid

Het afgelopen jaar zijn er veel rapporten gepubliceerd over de grote voordelen die waterstof zou kunnen hebben voor de energietransitie in Nederland. Maar waterstof is toch gevaarlijk en wordt gemaakt van aardgas, dus waarom zouden we dat moeten willen? Tijd om eens nader kennis te maken met deze bijzondere energiedrager en hoe die past in ons beleidsmatige en juridisch kader en wat we in de praktijk met die nieuwe toepassingen kunnen.

Voor wie

De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers duurzaamheid en energietransitie, projectleiders en juristen die betrokken zijn bij het opstellen van regionale energiestrategieën en projecten voor duurzame energie-infrastructuur, (milieu)adviseurs bij gemeenten, omgevingsdiensten en provincies. 

Resultaten

Aan het eind van de cursus weet je wat de gevolgen zijn van de schaalsprong die waterstof zal gaan maken, welke praktische toepassingen er mogelijk zijn, hoe de beleidsvorming rondom waterstof verloopt en hoe het juridische kader zich zal gaan ontwikkelen. Ook heb je de vraagstukken en dilemma’s rondom waterstof actief verkend aan de hand van een of meerdere cases.

Inhoud van de training

Deze cursus geeft inzicht in de kenmerkende eigenschappen van waterstof en waarom deze zo interessant zijn voor onze energietransitie. We staan stil bij de manieren waarop waterstof nu en in de toekomst wordt gemaakt en wat de gevolgen zijn van de verwachte schaalvergroting in het gebruik van waterstof. Aan de orde komen:

  • Gevolgen van opschaling van CO2-vrije productiecapaciteit en import

  • Gebruik als grondstof in de industrie en in de mobiliteitssector

  • Gebruik als balanceringsmedium in de energiesector

  • Gebruik als warmtebron in de gebouwde omgeving

  • De plek van waterstof in het nationale en Europese overheidsbeleid voor hernieuwbare energie

  • Hoe steekt het juridische kader voor waterstof in elkaar?

  • Welke praktijkvoorbeelden zijn er al?

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Meer evenementen ontdekken

6 mrt. 2023

BISL Foundation (tweedaagse)

Virtueel
Training
09:30 - 16:30
IT/Finance/HR & Communications

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.
Neem contact op