Skip to footerSkip to content
navigation-apply

navigation-login-title

navigation-login-profnavigation-login-client

3 sep. 2021

Overheidsaansprakelijkheid

Assen
Training
10:00 - 17:00
Overheid

De overheid wordt steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade die het gevolg is van haar handelen. Dit handelen heeft allerlei verschillende verschijningsvormen, zoals onrechtmatige besluitvorming, onjuiste informatieverstrekking of het niet nakomen van toezeggingen. Ook het nalaten om handhavend op te treden tegen overtredingen, of het nalaten om een weg deugdelijk te onderhouden, kan leiden tot overheidsaansprakelijkheid. Voor de aansprakelijkheid van de overheid gelden andere regels dan voor ‘gewone’ bedrijven of burgers. Mede hierdoor is overheidsaansprakelijkheid een complex rechtsgebied, dat bovendien constant in ontwikkeling is.

Voor wie

Gemeentejuristen, overheidsjuristen, ambtenaren.

Inhoud

Inleiding

  • Bevoegdheid en ontvankelijkheid bij de burgerlijke rechter

  • De verzoekschriftprocedure van Titel 8.4 Awb bij de bestuursrechter

Besluitenaansprakelijkheid

  • Formele rechtskracht en uitzonderingen daarop

  • Onrechtmatige besluitvorming en toerekening

  • Relativiteit

  • Causaal verband, schade en eigen schuld

Diversen

  • Onjuiste informatieverstrekking, toezeggingen en andere onrechtmatige uitlatingen

  • Opstalaansprakelijkheid, o.a. wegbeheerdersaansprakelijkheid

  • Toezichthoudersaansprakelijkheid

Resultaat

Heb je in de praktijk te maken met mogelijk onrechtmatige overheidsbesluiten en wil je weten wanneer de overheid aansprakelijk is uit onrechtmatige daad? Volg dan deze praktische cursus. Na afloop heb je inzicht in de complexe materie van het materiële overheidsaansprakelijkheidsrecht en in de procedurele aspecten van procederen voor de bestuursrechter en de burgerlijke rechter over de onrechtmatige overheidsdaad.

event-sign-up-cta

event-sign-up-title

event-sign-up-cta

event-related-title

20 sep. 2021

Basismodule Beroepscode en Tuchtrecht

Virtueel
Training
9.30 - 13.00
Overheid en zorg

event-footer-titleevent-footer-subtitle

event-footer-content
event-footer-cta