Skip to footerSkip to content

7 dec. 2021

Motiverende gespreksvoering in de jeugdzorg

Virtueel
Training
09.30 - 17.30
Overheid en zorg

In de begeleiding van cliënten zijn veel van de interventies van de hulpverlener gericht op het veranderen van gedrag bij cliënten. Vaak weten hulpverleners wel wat de ander zou moeten veranderen, maar niet hoe zij de ander zover kunnen krijgen. Veel goede adviezen worden gegeven en toch niet opgevolgd en over de cliënt wordt dan gezegd dat hij weerstand heeft. Dit komt omdat hulpverleners te weinig aandacht besteden aan de motivatie om te veranderen. 

Het is belangrijk dat de hulpverlener een attitude ontwikkelt waarin hij/zij het zijn/haar professionele verantwoordelijkheid acht om cliënten niet alleen een goed advies te geven, maar ook te ondersteunen in de motivatie om dit advies op te volgen. De gespreksvoering die bij oplossingsgericht werken komt kijken is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering in een gesprek laat groeien.

Resultaten

 • Je hebt inzicht in drijfveren van mensen om te veranderen;

 • Je kent manieren om weerstand onpartijdig te onderzoeken en te verminderen en kan deze kennis toepassen in een gesprek;  

 • Je hebt kennis van de uitgangspunten van motiverende gespreksvoering; 

 • Je hebt kennis van de vier basistechnieken binnen motiverende gespreksvoering en kunt deze toepassen in een gesprek (ORBS-basistechnieken); 

 • Je hebt kennis van de processen en stadia in een veranderproces en kunt jouw houding en interventies passend bij deze processen en stadia inzetten; 

 • Je kent de betekenis van empathie, engageren, belangeloze warmte en het ondersteunen van autonomie en compassie en kunt deze houdingsaspecten toepassen in het contact met de cliënt; 

 • Je bent je bewust van jouw houding in de samenwerking met de cliënt en kunt deze ten bate van het veranderproces aanwenden.

Inhoud van de training

 • Het begrip motiverende gespreksvoering als onderdeel binnen oplossingsgericht werken 

 • Theorie achter ORBS-basistechnieken en toepassing hiervan in het gesprek met de cliënt 

 • De Verandercirkel 

 • Processen en stadia in het gesprek met veranderende mensen 

 • Onpartijdig ambivalentie onderzoeken en verminderen

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Meer evenementen ontdekken

31 jan. 2022

Basistraining Netwerkversterking

Nieuwegein en virtueel
Training
9:30 - 16:30
Overheid en zorg

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.
Neem contact op