Skip to footerSkip to content

25 jun. 2021

Milieu in het omgevingsrecht

Virtueel
Training
09.00 - 16.00
Overheid

In de afgelopen decennia is het belang van het oorspronkelijke milieurecht voor de gemeentelijke ruimtelijke ordening toegenomen: zoneringsmaatregelen voor bedrijventerreinen, veiligheids- en kwaliteitsnormen bij de ontwikkeling van woonwijken, e.d.   Milieuaspecten (geluid, bodem, externe veiligheid, etc) maken niet alleen integraal onderdeel uit van de ruimtelijke ordening, maar krijgen in de rechtspraak ook een steeds prominentere rol. Hoe hiermee in de gemeentelijke praktijk om te gaan?  

Programma

 • Relatie RO - milieu door de jaren heen

 • Crisis- en herstelwet

 • Ruimtelijk relevant materieel omgevingsrecht op de terreinen veiligheid, kwaliteit leefomgeving voor burgers/woonwijken, duurzaamheid (energie e.d.)

 • Regelgeving op bestuursniveau’s Rijk – provincie – gemeente: milieunormen, afstanden VNG en/of ‘goede woon- en leefklimaat’

 • Normen en afwijken versus Regel en afwijking

 • Externe veiligheid

 • Geluid

 • Luchtkwaliteit

 • Bodem

 • Flora en fauna

 • Archeologie en Erfgoederenwet

Workshop

Voor wie: Deze cursus is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers en specialisten bij overheden (omgevingsdiensten, gemeenten, provincies), die meer willen weten over de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor het milieuveld.  

Resultaten

 • Je hebt kennis gemaakt met de Omgevingswet en wat deze specifiek betekent voor de milieupraktijk;

 • Je hebt inzicht in de opbouw en systematiek van de Omgevingswet, met specifieke aandacht voor de uitwerking op milieuvergunningen;

 • Je hebt kennis genomen van de algemene regels in vergelijking met het ‘oude’ Activiteitenbesluit en de milieuaspecten die in het Omgevingsplan terecht gaan komen;

 • Je bent voorbereid op de komende wetgeving en weet wat daarvan te verwachten.

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Meer evenementen ontdekken

29 mrt. 2023

Participatie onder de Omgevingswet (driedaagse)

Utrecht
Training
09:30 - 16:30
IT/Finance/HR & Communications en overheid

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.
Neem contact op