Skip to footerSkip to content
Open sollicitatie

Hoe wil je inloggen bij maandag?

Inloggen als professionalInloggen als opdrachtgever

20 okt. 2021

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Virtueel
Training
9.30 - 16.30
Overheid en zorg

De Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld helpt jou als jeugdzorg professional bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen en het afwegingskader bepaal je of je een melding moet doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

In deze eendaagse training krijg je kennis en praktische vaardigheden aangereikt om de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling feitelijk te signaleren, te noteren en te bespreken en zodoende effectief aan te pakken. Merk je dat je hierin nog wel wat handvaten kan gebruiken? Schrijf je dan in!

SKJ accreditatie: Deze training is geaccrediteerd volgens de richtlijnen van het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Indien je geregistreerd bent bij SKJ kan je na het bijwonen van deze cursusdag 7 punten ontvangen ter bevordering van je deskundigheid.

Resultaten

 • Je hebt kennis over de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling;

 • Je bent in staat om objectief te signaleren en te rapporteren;

 • Je bent in staat om de grootste zorg(en) helder te formuleren;

 • Je weet wat de verbeterde meldcode en het afwegingskader inhouden en hoe daarmee in de praktijk gewerkt dient te worden;

 • Je bent je bewust van jouw taken en verantwoordelijkheden vanuit de Wet Verplichte Meldcode en kan dit vertalen naar jouw werkwijze;  

 • Je kan verschillende gespreksvaardigheden inzetten om zorgen met cliënten bespreekbaar te maken;

 • Je kan confronteren met behoud van een werkrelatie met de cliënt;

 • Je kan de opgedane kennis, vaardigheden en houdingsaspecten toepassen in de gesprekvoering a.d.h.v. eigen casuïstiek;

 • Je hebt inzicht in jouw communicatiestijl, houding en manier van kijken naar cliënten.

Inhoud van de training

 • Vergroten van kennis over de meldcode

 • Eigen bewustwording rondom signaleren  

 • Werken met praktische tools

 • Actief oefenen met casuïstiek 

Aanmelden

Is dit helemaal jouw training?

Aanmelden

Meer evenementen ontdekken

7 dec. 2021

Motiverende gespreksvoering in de jeugdzorg

Virtueel
Training
09.30 - 17.30
Overheid en zorg

Niets gevonden?Praat verder

Wil je graag een specifieke training volgen, maar zit deze niet in het aanbod? Neem gerust contact op en wij bespreken met jou de mogelijkheden.
Neem contact op